Ostatnio publikowane …
 • Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu zmian Instrukcji Rozliczeń Ujemnego Salda.

  Zarządca Rozliczeń S.A. zgodnie z pkt 10.1 Instrukcji Rozliczeń Ujemnego Salda i realizacją ustawy OZE po nowelizacji, proponuje zmiany do wersji 2.1 Instrukcji oraz załączników.

 • Często zadawane pytania ws. OZE.

  Uprzejmie informujemy, że w związku z wpływającymi do Spółki powtarzającymi się pytaniami od wytwórców energii elektrycznej, których oferty wygrały aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE uruchomiliśmy na stronie internetowej zakładkę „FAQ” w dziale OZE z zebranymi odpowiedziami na te pytania.

Zarządca Rozliczeń S.A.
 • ul. Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa
 • Tel: +48 22 242 18 96
 • Fax: +48 22 242 18 45

Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu zmian Instrukcji Rozliczeń Ujemnego Salda.

OZE, Sprzedawcy / 02.07.2018

Zarządca Rozliczeń S.A. zgodnie z pkt 10.1 Instrukcji Rozliczeń Ujemnego Salda i realizacją ustawy OZE po nowelizacji, proponuje zmiany do wersji 2.1 Instrukcji oraz załączników.

Zmiany dotyczą w szczególności:

 1. rejestracji Wytwórcy i Instalacji,
 2. obowiązku załączania oświadczenia zawierającego zgodę Wytwórcy na przekazywanie ZR SA danych pomiarowych, dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w Instalacjach Wytwórcy i wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej,
 3. zapisów dotyczących rozpatrywania wniosku,
 4. modyfikacji Załączników do Instrukcji Rozliczania Ujemnego Salda,
 5. przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, w związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Zapraszamy zainteresowane podmioty do składania konstruktywnych uwag do propozycji zmian w terminie do 16.07.2018 r.

W celu ułatwienia udziału w konsultacjach projektu prosimy o zgłaszanie uwag  na adres e-mail: oze@zrsa.pl  z wykorzystaniem formularza, który można pobrać poniżej.

Pliki do pobrania:

Comments are closed.