Stan na 30 czerwca 2022 r.

Ilość podmiotów, które otrzymały rekompensaty lub zaliczki na poczet rekompensat

18

Wartość wypłaconych rekompensat lub zaliczek na poczet rekompensat

3 082 044 466,73 zł