Stan na 4 października 2022 r.

Ilość energii sprzedanej/rozliczonej

5 426 109,43 MWh

Wartość wypłaconej premii

318 356 463,20 zł

Ilość energii sprzedanej/rozliczonej [MWh]

 Wartość wypłaconej premii [zł]

Premia gwarantowana

3 055 064,334 156 760 808,87

Premia gwarantowana indywidualna

2 360 920,583 160 530 107,53

Premia kogeneracyjna

10 124,515 1 065 546,80