Stan na 31 października 2021 r.

Ilość energii sprzedanej/rozliczonej

3 926 844,12 MWh

Wartość wypłaconej premii

133 550 235,17 zł

Ilość energii sprzedanej/rozliczonej [MWh]

 Wartość wypłaconej premii [zł]

Premia gwarantowana

2 317 150,288 96 058 135,95

Premia gwarantowana indywidualna

1 604 163,154 36 918 014,44

Premia kogeneracyjna

5 530,682 574 084,78