Stan na 30 czerwca 2021 r.

Ilość energii sprzedanej/rozliczonej

3 651 214,34 MWh

Wartość wypłaconej premii

124 485 437,04 zł

Ilość energii sprzedanej/rozliczonej [MWh]

 Wartość wypłaconej premii [zł]

Premia gwarantowana

2 047 051,18 87 567 422,60

Premia gwarantowana indywidualna

1 604 163,15 36 918 014,44