Stan na 30 kwietnia 2022 r.

Ilość energii sprzedanej/rozliczonej

4 626 288,29 MWh

Wartość wypłaconej premii

185 752 513,50 zł

Ilość energii sprzedanej/rozliczonej [MWh]

 Wartość wypłaconej premii [zł]

Premia gwarantowana

2 829 157,686 119 565 822,73

Premia gwarantowana indywidualna

1 789 770,203 65 422 680,95

Premia kogeneracyjna

7 360,403 764 009,820