Stan na 30 września 2020 r.

Ilość energii sprzedanej/rozliczonej

1 667 795,53 MWh

Wartość wypłaconej premii

71 461 939,19 zł

Ilość energii sprzedanej/rozliczonej [MWh]

 Wartość wypłaconej premii [zł]

Premia gwarantowana

916 459,35 43 753 146,72

Premia gwarantowana indywidualna

751 336,18 27 708 792,47