Stan na 31 grudnia 2020 r.

Ilość energii sprzedanej/rozliczonej

2 727 550,18 MWh

Wartość wypłaconej premii

91 239 820,98 zł

Ilość energii sprzedanej/rozliczonej [MWh]

 Wartość wypłaconej premii [zł]

Premia gwarantowana

1 193 824,59 56 865 362,86

Premia gwarantowana indywidualna

1 533 725,58 34 374 458,12