Stan na 31 marca 2021 r.

Ilość energii sprzedanej/rozliczonej

3 408 317,54 MWh

Wartość wypłaconej premii

115 629 503,51 zł

Ilość energii sprzedanej/rozliczonej [MWh]

 Wartość wypłaconej premii [zł]

Premia gwarantowana

1 802 780,66 78 711 489,07

Premia gwarantowana indywidualna

1 605 536,88 36 918 014,44