Informujemy, że biuro Spółki jest zamknięte, a pracownicy pracują zdalnie. Z uwagi na ryzyko zarażenia koronawirusem Zarządca Rozliczeń S.A., nie przyjmuje interesantów (osobiste doręczenie poczty oraz składanie wzoru podpisu w obecności pracownika Zarządcy Rozliczeń S.A. nie jest możliwe), do odwołania.

Rekomendowanym sposobem składania dokumentów rejestrowych jest ich przesłanie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1173), a w przypadku jego braku, profilem zaufanym*, z wykorzystaniem Załącznika nr 4 Dane Wytwórcy i instalacji, na adres: kancelaria@zrsa.com.pl

*szczegóły dotyczące profilu zaufanego dostępne na stronie: 
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

W celu realizacji zapisów zawartych w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r., poz. 610 z późn. zm.) prosimy o stosowanie obowiązującego wzorca umowy ramowej, zwanej „Umową o współpracy w zakresie rozliczania ujemnego salda”.

Aktualnie obowiązujący wzorzec umowy.

98%

Informacji o ilości energii elektrycznej, które należy podawać w sprawozdaniach wytwórców i sprzedawców zobowiązanych.

98%