Stan na 30 listopada 2019 r.

Ilość energii rozliczonej

759 278,88 MWh

Wartość wypłaconego ujemnego salda

154 765 412,49 zł

Rodzaj IOZE

Ilość energii sprzedanej [MWh]

 Wartość wypłaconego ujemnego salda [zł]

BIOGAZ

205 860,78 60 552 375,54

 HYDROENERGIA

 425,565,06 77 570 117,59

FOTOWOLTAIKA

121 932,30 16 187 098,27

 WIATR NA LĄDZIE

5 920,74  485 821,09