Stan na dzień 31 października 2021 r.

Ilość energii rozliczonej

3 186 203,20 MWh

Wartość wypłaconego ujemnego salda

566 039 040,27 zł

Zainstalowana moc instalacji

1 375,77 MW

Rodzaj IOZE

Ilość energii sprzedanej [MWh]

 Wartość wypłaconego ujemnego salda [zł]

 Zainstalowana moc [MW]

BIOGAZ

749 705,401 246 099 303,740 71,825

 HYDROENERGIA

771 820,856 172 858 163,030 33,681

FOTOWOLTAIKA

1 277 668,284 145 513 158,940 795,071

 WIATR NA LĄDZIE

387 008,659 1 568 414,560 475,195