Stan na dzień 31 stycznia 2021 r.

Ilość energii rozliczonej

1 810 422,73 MWh

Wartość wypłaconego ujemnego salda

416 581 513,66 zł

Zainstalowana moc instalacji

777,26 MW

Rodzaj IOZE

Ilość energii sprzedanej [MWh]

 Wartość wypłaconego ujemnego salda [zł]

 Zainstalowana moc [MW]

BIOGAZ

461 454,33 157 032 727,58 55,20

 HYDROENERGIA

666 290,91 155 006 296,81 30,55

FOTOWOLTAIKA

606 317,44 103 154 242,59 603,06

 WIATR NA LĄDZIE

76 360,05 1 388 246,68 88,45