Stan na dzień 30 czerwca 2021 r.

Ilość energii rozliczonej

2 371 144,49 MWh

Wartość wypłaconego ujemnego salda

502 820 900,12 zł

Zainstalowana moc instalacji

1046,73 MW

Rodzaj IOZE

Ilość energii sprzedanej [MWh]

 Wartość wypłaconego ujemnego salda [zł]

 Zainstalowana moc [MW]

BIOGAZ

614 345,80 209 859 198,76 67,21

 HYDROENERGIA

723 560,89 166 955 483,58 33,24

FOTOWOLTAIKA

779 019,13 124 452 229,96 758,39

 WIATR NA LĄDZIE

254 218,67 1 553 987,82 187,89