Stan na 01 października 2018 r.

Ilość energii rozliczonej

261 722,72 MWh

Wartość wypłaconego ujemnego salda

57 797 179,06 zł

  • energia rozliczona (267 722,72 MWh)
  • energia z oferty pozostała do rozliczenia (7 841 874,50 MWh)

Rodzaj instalacji OZE
(ilość energii z ofert [MWh])

Ilość energii rozliczonej [MWh]

Wartość wypłaconego ujemnego salda [zł]

BIOGAZ ROLNICZY
(824 629,00)

88 840,8610%
28 883 630,43

HYDROENERGIA
(749 994,87)

161 363,8821%
27 776 475,41

FOTOWOLTAIKA
(5 486 826,63)

9 987,650%
974 748,98

WIATR NA LĄDZIE
(780 424,00)

1 530,330%
162 324,24