Stan na 31 maja 2019 r.

Ilość energii rozliczonej

467 452,05 MWh

Wartość wypłaconego ujemnego salda

98 680 231,44 zł

Rodzaj IOZE

Ilość energii sprzedanej [MWh]

 Wartość wypłaconego ujemnego salda [zł]

BIOGAZ

151 209,96 43 953 647,20

 HYDROENERGIA

 280 192,94 50 489 947,16

FOTOWOLTAIKA

32 126,65 3 894 773,64

 WIATR NA LĄDZIE

3 922,50  341 863,44