Stan na 31 stycznia 2020 r.

Ilość energii rozliczonej

813 954,88 MWh

Wartość wypłaconego ujemnego salda

177 372 571,55 zł

Rodzaj IOZE

Ilość energii sprzedanej [MWh]

 Wartość wypłaconego ujemnego salda [zł]

BIOGAZ

237 136,38 70 065 772,27

 HYDROENERGIA

 424 472,94 86 687 489,57

FOTOWOLTAIKA

145 603,78 20 071 565,70

 WIATR NA LĄDZIE

6 741,78  547 744,01