Stan na 01 grudnia 2018 r.

Ilość energii rozliczonej

297 181,69 MWh

Wartość wypłaconego ujemnego salda

62 981 128,90 zł

Rodzaj IOZE

Ilość energii sprzedanej [MWh]

 Wartość wypłaconego ujemnego salda [zł]

BIOGAZ

98 731,05  31 334 881,72

 HYDROENERGIA

 176 658,60 29 367 314,03

FOTOWOLTAIKA

 19 707,69  2 088 377,67

 WIATR NA LĄDZIE

 2 057,35  190 555,48