Stan na dzień 30 września 2020 r.

Ilość energii rozliczonej

1 437 010,19 MWh

Wartość wypłaconego ujemnego salda

347 504 507,18 zł

Zainstalowana moc instalacji

735,31 MW

Rodzaj IOZE

Ilość energii sprzedanej [MWh]

 Wartość wypłaconego ujemnego salda [zł]

 Zainstalowana moc [MW]

BIOGAZ

372 803,15 126 216 725,56 45,78

 HYDROENERGIA

 613 495,83 142 771 947,73 83,41

FOTOWOLTAIKA

431 336,26 77 300 537,17 517,67

 WIATR NA LĄDZIE

19 374,95 1 215 296,72 88,45