Stan na 31 marca 2020 r.

Ilość energii rozliczonej

895 188,34 MWh

Wartość wypłaconego ujemnego salda

206 276 973,47 zł

Rodzaj IOZE

Ilość energii sprzedanej [MWh]

 Wartość wypłaconego ujemnego salda [zł]

BIOGAZ

264 204,07 84 301 851,79

 HYDROENERGIA

 446 623,03 99 031 383,40

FOTOWOLTAIKA

156 478,07 22 266 614,32

 WIATR NA LĄDZIE

7 883,17  677 123,96