Stan na 31 lipca 2019 r.

Ilość energii rozliczonej

539 920,10 MWh

Wartość wypłaconego ujemnego salda

119 259 299,00 zł

Rodzaj IOZE

Ilość energii sprzedanej [MWh]

 Wartość wypłaconego ujemnego salda [zł]

BIOGAZ

157 998,30 48 000 289,55

 HYDROENERGIA

 326 573,14 64 024 407,13

FOTOWOLTAIKA

51 221,12 6 856 206,18

 WIATR NA LĄDZIE

4 127,54  378 396,14