Stan na 31 grudnia 2018 r.

Ilość energii rozliczonej

297 935,79 MWh

Wartość wypłaconego ujemnego salda

63 074 218,37 zł

Rodzaj IOZE

Ilość energii sprzedanej [MWh]

 Wartość wypłaconego ujemnego salda [zł]

BIOGAZ

98 731,05  31 334 881,72

 HYDROENERGIA

 177 545,72 29 466 273,03

FOTOWOLTAIKA

 19 707,69  2 088 377,67

 WIATR NA LĄDZIE

 1 951,33  184 685,95