Stan na dzień 31 maja 2022 r.

Ilość energii rozliczonej

4 540 083,29 MWh

Wartość wypłaconego ujemnego salda

620 524 023,20 zł

Zainstalowana moc instalacji

1 923,85 MW

Rodzaj IOZE

Ilość energii sprzedanej [MWh]

 Wartość wypłaconego ujemnego salda [zł]

 Zainstalowana moc [MW]

BIOGAZ

966 212,714 272 336 555,88 79,952

 HYDROENERGIA

1 018 799,996 201 092 755,95 71,249

FOTOWOLTAIKA

1 647 299,469 145 526 296,81 1 102,144

 WIATR NA LĄDZIE

907 771,107 1 568 414,56 670,505