Stan na 31 lipca 2020 r.

Ilość energii rozliczonej

1 227 413,28 MWh

Wartość wypłaconego ujemnego salda

302 951 183,86 zł

Moc zainstalowana instalacji

723,66 MW

Rodzaj IOZE

Ilość energii sprzedanej [MWh]

 Wartość wypłaconego ujemnego salda [zł]

 Moc instalacji [MW]

BIOGAZ

339 726,21 114 780 514,30 43,78

 HYDROENERGIA

 570 736,43 131 716 671,64 80,74

FOTOWOLTAIKA

302 770,08 55 359 567,33 503,19

 WIATR NA LĄDZIE

14 180,56 1 094 430,59 95,95