Stan na 31 maja 2020 r.

Ilość energii rozliczonej

1 035 608,39 MWh

Wartość wypłaconego ujemnego salda

248 418 354,86 zł

Moc zainstalowana instalacji

417,30 MW

Rodzaj IOZE

Ilość energii sprzedanej [MWh]

 Wartość wypłaconego ujemnego salda [zł]

 Moc instalacji [MW]

BIOGAZ

298 425,03 98 020 791,40 38,95

 HYDROENERGIA

 525 239,09 117 072 517,32 80,86

FOTOWOLTAIKA

202 790,27 35 501 821,99 294,99

 WIATR NA LĄDZIE

9 154,00  823 224,15 2,50