Stan na dzień 30 kwietnia 2021 r.

Ilość energii rozliczonej

2 077 307,01 MWh

Wartość wypłaconego ujemnego salda

460 525 006,09 zł

Zainstalowana moc instalacji

932,77 MW

Rodzaj IOZE

Ilość energii sprzedanej [MWh]

 Wartość wypłaconego ujemnego salda [zł]

 Zainstalowana moc [MW]

BIOGAZ

550 374,60 188 215 925,35 63,81

 HYDROENERGIA

697 043,32 161 581 876,58 30,40

FOTOWOLTAIKA

650 219,23 109 227 452,04 650,67

 WIATR NA LĄDZIE

179 669,86 1 499 752,12 187,89