Stan na 30 września 2019 r.

Ilość energii rozliczonej

646 967,99 MWh

Wartość wypłaconego ujemnego salda

136 631 184,31 zł

Rodzaj IOZE

Ilość energii sprzedanej [MWh]

 Wartość wypłaconego ujemnego salda [zł]

BIOGAZ

188 042,27 54 018 959,42

 HYDROENERGIA

 370 376,31 71 388 197,11

FOTOWOLTAIKA

83 833,22 10 820 867,99

 WIATR NA LĄDZIE

4 716,18  403 159,79