Tomasz Błażej Przewodniczący Rady Nadzorczej
Mariola Linkiewicz Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Katarzyna Szwed-Lipińska Sekretarz Rady Nadzorczej
Andrzej Łysakowski Członek Rady Nadzorczej
Marcin Krzysztofik Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Kukuć Członek Rady Nadzorczej