Tomasz Błażej Przewodniczący Rady Nadzorczej
Mariola Linkiewicz Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Dominika Lechowska Sekretarz Rady Nadzorczej
Joanna Januszek Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Kukuć Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Szwed-Lipińska Członek Rady Nadzorczej