Dr inż. Jan Bogolubow, MBA – Prezes Zarządu

Od 24 października 2007 r. Prezes zarządu spółki Zarządca Rozliczeń S.A.

W 1990 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej. W 2000 r. ukończył polsko – holenderskie studia europejskie – integracja europejska. W maju 2002 r. uzyskał tytuł Master of Business Administration (MBA) w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie wspólnie z University of Denver oraz ukończył studia z zakresu marketingu i zarządzania.

Przez większość pracy zawodowej związany z problematyką górnictwa węgla kamiennego, hutnictwa żelaza i stali, koksownictwa, kompleksu paliwowo – energetycznego, sektorów elektroenergetyki i ciepłownictwa. Jest urzędnikiem mianowanym służby cywilnej.

W latach 1999 – 2008 Członek i Przewodniczący szeregu Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Od 1986 r. do 1993 r. samodzielny technolog, mistrz zmianowy, Kierownik Działu Zbytu, Szef Biura Handlowego Zakładów Koksowniczych “Przyjaźń” w Dąbrowie Górniczej.

W latach 1993 – 1998 główny specjalista, Zastępca Kierownika Działu, Kierownik Delegatury Węglokoks S.A.

Od 1999 r. do 2014 r. praca w Ministerstwie Gospodarki, jako główny specjalista, radca ministra i zastępca dyrektora Departamentu Energetyki, (w latach 2007-2014 urlop bezpłatny).

Biegła znajomość języka rosyjskiego, dobra znajomość języka angielskiego.
Żonaty, jedno dziecko.