zrsa
zrsa

AKTUALIZACJA Instrukcji rejestracji i składania wniosków o wypłatę premii określonych w Ustawie o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

24 października 2023 | KOG

Zarządca Rozliczeń S.A. udostępnił nową wersję (2.2) Instrukcji rejestracji i składania wniosków o wypłatę premii zaktualizowaną w zakresie  zmiany Załącznika nr 9 – Oświadczenia mające na celu zapewnienie prawidłowej realizacji ustawy o wysokosprawnej kogeneracji oraz ustawy o rynku mocy oraz w zakresie zmiany brzmienia pkt 3.9 w treści Instrukcji dot. ww. oświadczenia. 
Wszystkie formularze niezbędne do rejestracji są do pobrania w zakładce
SYSTEMY WSPARCIA / KOG / DLA WYTWÓRCÓW.