Zaznacz stronę

OZE

Graniczna data rozpoczęcia sprzedaży  w systemie oze dla aukcji 2019 i 2020

Przypominamy, że w listopadzie 2022 r. oraz w grudniu 2022 r. mijają graniczne terminy na rozpoczęcie sprzedaży w ramach systemu wsparcia OZE dla Wytwórców, których oferty wygrały aukcje w latach 2019 – 2020.

Jednocześnie przypominamy, że dla instalacji z aukcji przeprowadzonych w 2019 r. Wytwórcy skorzystali już z przedłużenia terminu ustawowego na pierwszą sprzedaż na mocy art. 79a ustawy OZE.

Dokumenty rejestrowe (Kartę Wytwórcy i Instalacji wraz z załącznikami) prosimy przekazywać w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku jego braku, profilem zaufanym na adres: kancelaria@zrsa.com.pl

Informujemy, że kompletne i prawidłowe dokumenty rejestrowe powinny być przesłane najpóźniej 14 dni przed złożeniem pierwszego wniosku!  Prosimy o przesyłanie dokumentów w miarę możliwości we wcześniejszym terminie, z uwagi na możliwe błędy i konieczność ich poprawienia.

Szczegóły znajdziecie Państwo na naszej stronie w zakładce SYSTEMY WSPARCIA > OZE > DLA WYTWÓRCÓW > Instrukcja Rozliczeń Ujemnego Salda (IRUS) – informacja

Od dnia 1 lipca 2016 r. spółka Zarządca Rozliczeń S.A. pełni zadania operatora rozliczeń energii odnawialnej, które są określone ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, dalej zwana „ustawą OZE”

Zadaniem operatora rozliczeń energii odnawialnej jest:

  • gromadzenie środków pieniężnych na pokrycie ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 3 ustawy OZE;
  • rozliczanie ujemnego salda, o którym mowa powyżej;
  • zarządzanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku opłaty OZE na zasadach określonych w ustawie.

Operator rozliczeń energii odnawialnej po weryfikacji wniosku dokonanej na podstawie przekazanego sprawozdania przez sprzedawcę zobowiązanego lub wytwórcę energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, wypłaca temu sprzedawcy zobowiązanemu lub wytwórcy, na wskazany przez niego we wniosku rachunek bankowy, kwotę przeznaczoną na pokrycie ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 lub ust. 2 pkt 3. Ustawy OZE.

Od 01 grudnia 2018 r. Zarządca Rozliczeń S.A. udostępnił Portal do składania za pośrednictwem formularza elektronicznego wniosków o pokrycie ujemnego salda wraz ze sprawozdaniem miesięcznym.

Celem funkcjonowania Portalu jest usprawnienie procesu składania wniosków  w ramach systemów wsparcia obsługiwanych przez ZR SA na podstawie przepisów Ustawy OZE.

Instrukcja użytkownika Portalu

Regulamin Portalu

Upoważnienie dla użytkownika Portalu

Dla sprzedawców

czytaj więcej...

Dla wytwórców

czytaj więcej...

Wypłaty OZE

czytaj więcej...

FAQ

czytaj więcej...

Kontakt ws. OZE:

tel.: +48 22 422 37 70
e-mail: oze@zrsa.pl