zrsa
zrsa

OZE

Od dnia 1 lipca 2016 r. spółka Zarządca Rozliczeń S.A. pełni zadania operatora rozliczeń energii odnawialnej, które są określone ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, dalej zwana „ustawą OZE”

Zadaniem operatora rozliczeń energii odnawialnej jest:

  • gromadzenie środków pieniężnych na pokrycie ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 3 ustawy OZE;
  • rozliczanie ujemnego salda, o którym mowa powyżej;
  • zarządzanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku opłaty OZE na zasadach określonych w ustawie.

Operator rozliczeń energii odnawialnej po weryfikacji wniosku dokonanej na podstawie przekazanego sprawozdania przez sprzedawcę zobowiązanego lub wytwórcę energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, wypłaca temu sprzedawcy zobowiązanemu lub wytwórcy, na wskazany przez niego we wniosku rachunek bankowy, kwotę przeznaczoną na pokrycie ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 lub ust. 2 pkt 3. Ustawy OZE.

Od 01 grudnia 2018 r. Zarządca Rozliczeń S.A. udostępnił Portal do składania za pośrednictwem formularza elektronicznego wniosków o pokrycie ujemnego salda wraz ze sprawozdaniem miesięcznym.

Celem funkcjonowania Portalu jest usprawnienie procesu składania wniosków  w ramach systemów wsparcia obsługiwanych przez ZR SA na podstawie przepisów Ustawy OZE.

Instrukcja użytkownika Portalu

Regulamin Portalu

Upoważnienie dla użytkownika Portalu

Dla sprzedawców

czytaj więcej...

Dla wytwórców

czytaj więcej...

Wypłaty OZE

czytaj więcej...

FAQ

czytaj więcej...

Kontakt ws. OZE:

tel.: +48 22 422 37 70
e-mail: oze@zrsa.pl