zrsa
zrsa

Wpłaty Odpis na Fundusz

Stan na dzień 29 lutego 2024 r.

Liczba podmiotów zobowiązanych do przekazania odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w podziale na okresy sprawozdawcze oraz charakter prowadzonej działalności, które złożyły sprawozdanie/a*

Okres

Obrót energią elektryczną

Wytwarzanie energii elektrycznej

Razem

gru.22

341

673

1014

sty.23

351

813

1164

lut.23

344

833

1177

mar.23

345

1264

1609

kwi.23

346

1281

1627

maj.23

347

1303

1650

cze.23

347

1317

1664

lip.23

351

1345

1696

sie.23

352

1366

1718

wrz.23

353

1377

1730

paz.23

356

1393

1749

lis.23

356

1328

1684

gru.23

354

1313

1667

Sprawozdania korygujące

182

256

438

* podmiot, który składa sprawozdanie w zakresie wytwarzania jak i obrotu energią elektryczną liczony jest w obu rodzajach działalności

Suma wpływów w danym miesiącu z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny

Miesiąc

Suma wpływów

sty.23

                                                     207 030 634,73

lut.23

                                                  1 693 608 991,32

mar.23

                                                  1 815 818 244,58

kwi.23

                                                  1 656 011 519,68

maj.23

                                                  1 265 001 567,89

cze.23

                                                  1 166 141 456,38

lip.23

                                                  1 063 732 803,39

sie.23

                                                     926 887 597,50

wrz.23

                                                     991 978 604,95

paź.23

                                                     932 466 056,47

lis.23

                                                  1 357 422 437,88

gru.23

                                                  1 330 088 777,51

sty.24

                                                  1 340 755 132,63

lut.24

                                                     165 056 495,68

mar.24

                                                        47 163 202,23

Suma końcowa

                                                15 959 163 522,82

* prezentowane wartości zawierają zarówno podstawowe kwoty z tytułu odpisu na Fundusz jak i wpłacone przez podmioty zobowiązane odsetki od przeterminowanych płatności