Zaznacz stronę

Wpłaty Odpis na Fundusz

Stan na dzień 30 listopada 2023 r.

Liczba podmiotów zobowiązanych do przekazania odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w podziale na okresy sprawozdawcze oraz  charakter prowadzonej działalności, które złożyły sprawozdanie/a*

Okres

Obrót energią elektryczną

Wytwarzanie energii elektrycznej

Razem

gru.22

336

667

1003

sty.23

345

802

1147

lut.23

341

820

1161

mar.23

343

1248

1591

kwi.23

341

1267

1608

maj.23

343

1289

1632

cze.23

344

1306

1650

lip.23

348

1303

1651

sie.23

349

1322

1671

wrz.23

349

1328

1677

paz.23

348

1336

1684

Suma

3787

12688

16475

* podmiot, który składa sprawozdanie w zakresie wytwarzania jak i obrotu energią elektryczną liczony jest w obu rodzajach działalności

Suma wpływów z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w podziale na okresy
Okres                   Suma wpływów
sty.23                                                      207 030 634,73
lut.23                                                   1 693 608 991,32
mar.23                                                   1 815 818 244,58
kwi.23                                                   1 656 011 519,68
maj.23                                                   1 265 001 567,89
cze.23                                                   1 166 141 456,38
lip.23                                                   1 063 732 803,39
sie.23                                                      926 887 597,50
wrz.23                                                      991 978 604,95
paź.23                                                      932 466 056,47
Suma końcowa                                                 11 718 677 476,89
* prezentowane wartości zawierają zarówno podstawowe kwoty z tytułu odpisu na Fundusz jak i wpłacone przez podmioty zobowiązane odsetki od przeterminowanych płatności