zrsa
zrsa

Wniosek o korektę różnicy cen

Dotyczy „Sprzedawców energii”, w sprawie składania Wniosku o korektę otrzymanej kwoty różnicy ceny oraz rekompensaty finansowej na gruncie przepisów ustawy z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2538 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą”, którzy oczekują na zakończenie prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia indywidualnych kosztów jednostkowych.

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, iż Wniosek o korektę otrzymanej kwoty różnicy ceny oraz rekompensaty finansowej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., o którym mowa w art. 9 ust. 2 Ustawy, mogą złożyć jedynie ww. Sprzedawcy energii.

Wniosek o korektę należy złożyć jednorazowo, wyłącznie przez Platformę elektroniczną udostępnioną przez Zarządcę Rozliczeń S.A.

Dokumenty zostały opracowane zgodnie z Ustawą, z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia (Dz. U. 2019 r., poz. 1369).

Zarządca Rozliczeń S.A. jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zamieszczone są TUTAJ

ZAŁĄCZNIKI: