zrsa
zrsa

Wniosek o wypłatę rekompensaty

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje o uruchomieniu od dnia 28 lipca 2022 r. pod adresem coal.zrsa.pl Portalu umożliwiającego sprzedawcom niektórych paliw stałych, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1477), dalej „Ustawa”, zgłoszenie zamiaru skorzystania z rekompensaty i zarejestrowanie się, rejestrowania transakcji niektórych paliw stałych oraz złożenie wniosku wypłatę rekompensaty.

Złożenie wniosku o rekompensatę będzie możliwe:

  • jednorazowo w terminie od 15 października 2022 r. do 31 października 2022 r. za transakcje sprzedaży dokonane w okresie od dnia wejścia w życie Ustawy do 30 września 2022 r.,
  • jednorazowo w terminie od 1 stycznia 2023 r. do 20 stycznia 2023 r. za transakcje sprzedaży dokonane w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
    – pod rygorem utraty prawa do rekompensaty.

Szczegółowe informacje dotyczące Wniosku o wypłatę rekompensaty, w tym wzór wniosku oraz instrukcja jego wypełniania, będą zamieszczane w terminie późniejszym na stronie internetowej Zarządcy Rozliczeń S.A. Prosimy o śledzenie komunikatów.

Przypominamy jednocześnie, że złożenie Wniosku o wypłatę rekompensaty w Portalu znajdującym się pod adresem coal.zrsa.pl możliwe będzie wyłącznie po zgłoszeniu zamiaru skorzystania z rekompensaty i zarejestrowaniu się oraz zarejestrowaniu transakcji sprzedaży węgla spełniających warunki ustawowe. INSTRUKCJA ZGŁOSZENIA ZAMIARU SKORZYSTANIA Z REKOMPENSATY I REJESTRACJI SPRZEDAWCY NIEKTÓRYCH PALIW STAŁYCH znajduje się na stronie internetowej administrowanej przez Zarządcę Rozliczeń S.A., pod adresem www.zrsa.pl w zakładce SYSTEMY WSPARCIA > FWRC > PALIWA STAŁE > DOKUMENTY DO POBRANIA.

Instrukcja rejestracji transakcji sprzedaży węgla dostępna będzie w zakładce SYSTEMY WSPARCIA > FWRC > PALIWA STAŁE > DOKUMENTY DO POBRANIA

Dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty i informacje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Zarządcy Rozliczeń S.A.