Zaznacz stronę

Wypłaty GAZ

Stan na dzień 30 września 2023 r.

Ilość podmiotów, które otrzymały rekompensaty lub zaliczki na poczet rekompensat:

33

Wartość wypłaconych rekompensat lub zaliczek na poczet rekompensat:

8 699 726 381,27  zł