Zaznacz stronę

Wypłaty GAZ

Stan na dzień 30 kwietnia 2023 r.

Ilość podmiotów, które otrzymały rekompensaty lub zaliczki na poczet rekompensat:

28

Wartość wypłaconych rekompensat lub zaliczek na poczet rekompensat:

8 697 731 175,54 zł