Zaznacz stronę

Wypłaty GAZ

Stan na dzień 31 stycznia 2023 r.

Ilość podmiotów, które otrzymały rekompensaty lub zaliczki na poczet rekompensat:

27

Wartość wypłaconych rekompensat lub zaliczek na poczet rekompensat:

8 462 293 058,07 zł