zrsa
zrsa

Wypłaty GAZ 2024

Stan na dzień 31 marca 2024 r.

Podmioty, które otrzymały rekompensatę za 2024 r. na podstawie art. 4 ust. 2-4 (bez uwzględnienia rekompensat wypłaconych na podstawie art. 10) ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu
Lp. Nazwa NIP
1 ALCHEMIA S. A. 7470006096
2 ANCO Sp. z o.o. 6220023756
3 AVRIO MEDIA Sp. z o.o. 7831599859
4 BLUE LNG Sp. z o.o. 6722077618
5 BLUE PROJEKT Sp. z o.o. 6722078718
6 DUON DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. 7792130301
7 ENERGA – OBRÓT S.A. 9570968370
8 ESV WISŁOSAN Sp. z o.o. 8671871281
9 FORTUM MARKETING AND SALES POLSKA S.A. 7811861610
10 G.EN. OPERATOR Sp. z o.o. 6690502773
11 GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE “PUŁAWY” S.A. 7160001822
12 PGE OBRÓT S.A. 8130268082
13 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. z o.o. 5252496411
14 SIME POLSKA Sp. z o.o. 5262499440
15 TARNOGRODZKI ZAKŁAD KOMUNALNY Sp. z o.o. 9182151895
16 UNIMOT SYSTEM Sp. z o.o. 7010337526
17 ZAKŁAD BUDOWLANY STANISŁAW ANDRYSIEWICZ 8670001997
Wartość wypłaconych przez Zarządcę Rozliczeń S.A. rekompensat za 2024 r., o których mowa w art. 4 ust. 2-4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r.
o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych
w 2023 r.  oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu 
Rok Miesiąc wypłaty  Kwota [zł]
2024 marzec           120 254 807,26