zrsa
zrsa

Wypłaty GAZ 2023

Stan na dzień 30 kwietnia 2024 r.

Podmioty, które otrzymały rekompensatę za 2023 r. na podstawie art. 4 ust. 2-4 (bez uwzględnienia rekompensat wypłaconych na podstawie art. 10) ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu
Lp. Nazwa NIP
1 “NIDA MEDIA” Sp. z o.o. 7262464282
2 ALCHEMIA S. A. 7470006096
3 ANCO Sp. z o.o. 6220023756
4 AVRIO MEDIA Sp. z o.o. 7831599859
5 AXPO POLSKA sp. z o.o. 5262483798
6 BLUE LNG Sp. z o.o. 6722077618
7 BLUE PROJEKT Sp. z o.o. 6722078718
8 DUON DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. 7792130301
9 EI. INVEST Sp. z o.o. 5252212477
10 ENERGA – OBRÓT S.A. 9570968370
11 ENESTA Sp. z o.o. W RESTRUKTURYZACJI 8652135842
12 ENGIE ZIELONA ENERGIA Sp. z o.o. 8522434090
13 ESV WISŁOSAN Sp. z o.o. 8671871281
14 EWE ENERGIA Sp. z o.o. 7781359052
15 EWE POLSKA Sp. z o.o. 7781340874
16 FORTUM MARKETING AND SALES POLSKA S.A. 7811861610
17 G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. 5252873954
18 G.EN. OPERATOR Sp. z o.o. 6690502773
19 GAZ MAZOWSZE DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. 5671922545
20 GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE “PUŁAWY” S.A. 7160001822
21 IGNITIS POLSKA Sp. z o.o. 5252714003
22 NOVUM S.A. 9491924705
23 PAK-VOLT S.A. 5262083337
24 PGE OBRÓT S.A. 8130268082
25 PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp. z .o.o 5272706082
26 POLKOMTEL Sp. z o.o. 5271037727
27 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. z o.o. 5252496411
28 RESPECT ENERGY FUELS Sp. z o.o. 1070001436
29 SIME POLSKA Sp. z o.o. 5262499440
30 TARNOGRODZKI ZAKŁAD KOMUNALNY Sp. z o.o. 9182151895
31 TAURON SPRZEDAŻ Sp. z o.o. 6762337735
32 UNIMOT ENERGIA I GAZ Sp. z o.o. 9730421440
33 UNIMOT SYSTEM Sp. z o.o. 7010337526
34 VEOLIA ENERGY CONTRACTING POLAND Sp. z o.o. 5213589769
35 ZAKŁAD BUDOWLANY STANISŁAW ANDRYSIEWICZ 8670001997
Wartość wypłaconych przez Zarządcę Rozliczeń S.A. rekompensat za 2023 r., o których mowa w art. 4 ust. 2-4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych
w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu 
Rok Miesiąc wypłaty  Kwota [zł]
2023 kwiecień           304 065 216,60
maj           129 197 013,85
czerwiec           169 653 709,98
lipiec           154 734 301,54
sierpień             74 871 327,19
wrzesień             52 081 708,40
październik             17 984 046,85
listopad             17 045 801,08
grudzień             89 213 434,61
2024 styczeń           436 223 888,21
luty        4 384 328 518,72
marzec                2 177 112,59
kwiecień                      88 918,28