zrsa
zrsa

Pliki do pobrania GAZOWY ODPIS NA FUNDUSZ

Pliki do pobrania dla przedsiębiorstw wydobywających gaz ziemny, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687), dalej „Ustawa”, zobowiązanych na podstawie art. 27 ust. 1 Ustawy do przekazywania sprawozdań potwierdzających gazowy odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny do Zarządcy Rozliczeń S.A. w terminie do 25 dnia każdego miesiąca.


Instrukcja wypełniania i składania Sprawozdania z gazowego odpisu na FWRC

Instrukcja obsługi portalu gazowy odpis

Wzór Sprawozdania z gazowego odpisu na FWRC