zrsa
zrsa

Kontakt

UWAGA!

Zarządca Rozliczeń S.A., do odwołania nie przyjmuje interesantów w biurze (osobiste doręczenie poczty nie jest możliwe).

Dokumenty dotyczące systemów wsparcia prosimy przekazywać w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku jego braku, profilem zaufanym*
na adres: kancelaria@zrsa.com.pl

Pisma ogólne prosimy przesyłać na adres: sekretariat@zrsa.pl

*szczegóły dotyczące profilu zaufanego dostępne na stronie:
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adresy mailowe dedykowane dla systemów wsparcia odpowiednio:

lub przez „Formularz kontaktowy” znajdujący się poniżej, wybierając również odpowiedni system wsparcia.

  OZE – sprawy dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii
   KOG – sprawy dotyczące Kogeneracji
    MFW – sprawy dotyczące Morskich Farm Wiatrowych
     FWRC i GAZ – sprawy dotyczące Wypłat Różnicy Ceny, Rekompensat
      DE MINIMIS – sprawy dotyczące Dofinansowania – pomoc de minimis
       CIEPŁO – sprawy dotyczące Rekompensat dla wytwórców ciepła
        PRĄD REKOMPENSATY – sprawy dotyczące Rekompensat Prądu
         ELEKTRYCZNY ODPIS NA FUNDUSZ – sprawy dotyczące elektrycznego Odpisu na fundusz
          GAZOWY ODPIS NA FUNDUSZ – sprawy dotyczące gazowego Odpisu na fundusz
           CARBON - sprawy dotyczące rekompensat dla importerów węgla
            SKŁADKA SOLIDARNOŚCIOWA – sprawy dotyczące Składki Solidarnościowej
             Osłony Socjalne - sprawy dotyczące osłon socjalnych
              INNE – inne sprawy