Formularz kontaktowy

Proszę wybrać odpowiednią zakładkę:

OZE – sprawy dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii

KOG – sprawy dotyczące Kogeneracji

MFW – sprawy dotyczące Morskich Farm Wiatrowych

FWRC – sprawy dotyczące Wypłat Różnicy Ceny, Rekompensat

DE MINIMIS – sprawy dotyczące Dofinansowania – pomoc de minimis

CIEPŁO– sprawy dotyczące Rekompensat dla wytwórców ciepła

INNE – inne sprawy

Informujemy, że Administratorem powyższych danych osobowych jest spółka Zarządca Rozliczeń S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt: rodo@zrsa.pl - więcej o polityce prywatności naszej firmy można przeczytać pod adresem: RODO

Odpowiedzi na pytania składane za pośrednictwem powyższego formularza w miarę możliwości i w uzasadnionych przypadkach będą udzielane indywidualne. W oparciu o najczęściej pojawiające się pytania zostanie opracowany i zamieszczony na stronie Zarządcy Rozliczeń S.A. zbiór wyjaśnień tzw. FAQ
W świetle powyższego, zastrzegamy sobie prawo pozostawienia niektórych pytań bez odpowiedzi.
Zarządca Rozliczeń S.A. nie jest uprawniony do udzielania porad prawnych i dokonywania interpretacji przepisów, w szczególności tych, które nie dotyczą działalności Spółki.

Informujemy, że Administratorem powyższych danych osobowych jest spółka Zarządca Rozliczeń S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt: rodo@zrsa.pl - więcej o polityce prywatności naszej firmy można przeczytać pod adresem: RODO

Odpowiedzi na pytania składane za pośrednictwem powyższego formularza w miarę możliwości i w uzasadnionych przypadkach będą udzielane indywidualne. W oparciu o najczęściej pojawiające się pytania zostanie opracowany i zamieszczony na stronie Zarządcy Rozliczeń S.A. zbiór wyjaśnień tzw. FAQ
W świetle powyższego, zastrzegamy sobie prawo pozostawienia niektórych pytań bez odpowiedzi.
Zarządca Rozliczeń S.A. nie jest uprawniony do udzielania porad prawnych i dokonywania interpretacji przepisów, w szczególności tych, które nie dotyczą działalności Spółki.

Informujemy, że Administratorem powyższych danych osobowych jest spółka Zarządca Rozliczeń S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt: rodo@zrsa.pl - więcej o polityce prywatności naszej firmy można przeczytać pod adresem: RODO

Odpowiedzi na pytania składane za pośrednictwem powyższego formularza w miarę możliwości i w uzasadnionych przypadkach będą udzielane indywidualne. W oparciu o najczęściej pojawiające się pytania zostanie opracowany i zamieszczony na stronie Zarządcy Rozliczeń S.A. zbiór wyjaśnień tzw. FAQ
W świetle powyższego, zastrzegamy sobie prawo pozostawienia niektórych pytań bez odpowiedzi.
Zarządca Rozliczeń S.A. nie jest uprawniony do udzielania porad prawnych i dokonywania interpretacji przepisów, w szczególności tych, które nie dotyczą działalności Spółki.

Informujemy, że Administratorem powyższych danych osobowych jest spółka Zarządca Rozliczeń S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt: rodo@zrsa.pl - więcej o polityce prywatności naszej firmy można przeczytać pod adresem: RODO

Odpowiedzi na pytania składane za pośrednictwem powyższego formularza w miarę możliwości i w uzasadnionych przypadkach będą udzielane indywidualne. W oparciu o najczęściej pojawiające się pytania zostanie opracowany i zamieszczony na stronie Zarządcy Rozliczeń S.A. zbiór wyjaśnień tzw. FAQ
W świetle powyższego, zastrzegamy sobie prawo pozostawienia niektórych pytań bez odpowiedzi.
Zarządca Rozliczeń S.A. nie jest uprawniony do udzielania porad prawnych i dokonywania interpretacji przepisów, w szczególności tych, które nie dotyczą działalności Spółki.

Informujemy, że Administratorem powyższych danych osobowych jest spółka Zarządca Rozliczeń S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt: rodo@zrsa.pl - więcej o polityce prywatności naszej firmy można przeczytać pod adresem: RODO

Odpowiedzi na pytania składane za pośrednictwem powyższego formularza w miarę możliwości i w uzasadnionych przypadkach będą udzielane indywidualne. W oparciu o najczęściej pojawiające się pytania zostanie opracowany i zamieszczony na stronie Zarządcy Rozliczeń S.A. zbiór wyjaśnień tzw. FAQ
W świetle powyższego, zastrzegamy sobie prawo pozostawienia niektórych pytań bez odpowiedzi.
Zarządca Rozliczeń S.A. nie jest uprawniony do udzielania porad prawnych i dokonywania interpretacji przepisów, w szczególności tych, które nie dotyczą działalności Spółki.

Informujemy, że Administratorem powyższych danych osobowych jest spółka Zarządca Rozliczeń S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt: rodo@zrsa.pl - więcej o polityce prywatności naszej firmy można przeczytać pod adresem: RODO

Odpowiedzi na pytania składane za pośrednictwem powyższego formularza w miarę możliwości i w uzasadnionych przypadkach będą udzielane indywidualne. W oparciu o najczęściej pojawiające się pytania zostanie opracowany i zamieszczony na stronie Zarządcy Rozliczeń S.A. zbiór wyjaśnień tzw. FAQ
W świetle powyższego, zastrzegamy sobie prawo pozostawienia niektórych pytań bez odpowiedzi.
Zarządca Rozliczeń S.A. nie jest uprawniony do udzielania porad prawnych i dokonywania interpretacji przepisów, w szczególności tych, które nie dotyczą działalności Spółki.

Informujemy, że Administratorem powyższych danych osobowych jest spółka Zarządca Rozliczeń S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt: rodo@zrsa.pl - więcej o polityce prywatności naszej firmy można przeczytać pod adresem: RODO

Odpowiedzi na pytania składane za pośrednictwem powyższego formularza w miarę możliwości i w uzasadnionych przypadkach będą udzielane indywidualne. W oparciu o najczęściej pojawiające się pytania zostanie opracowany i zamieszczony na stronie Zarządcy Rozliczeń S.A. zbiór wyjaśnień tzw. FAQ.
W świetle powyższego, zastrzegamy sobie prawo pozostawienia niektórych pytań bez odpowiedzi.
Zarządca Rozliczeń S.A. nie jest uprawniony do udzielania porad prawnych i dokonywania interpretacji przepisów, w szczególności tych, które nie dotyczą działalności Spółki.

Jak do nas trafić?

Zarządca Rozliczeń S.A.
ul. Tytusa Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

Kontakt (w godzinach 8:00 – 16:00):
tel.: +48 22 422 37 70

Dane handlowe

Nr KRS 0000292313
REGON 141188023
NIP 7010095709

Nr rachunku opłaty przejściowej:
21 1050 0086 1000 0023 2846 1740 (ING BANK ŚLĄSKI)

Nr rachunku opłaty OZE:
58 1050 0086 1000 0090 3099 3167 (ING BANK ŚLĄSKI)