zrsa
zrsa

Władze Spółki

Akcjonariusze

Jedynym akcjonariuszem Spółki jest Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych

Rada Nadzorcza

Sylwia Sadowska Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Elwira Bubel-Malinowska Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Radosław Walaszczyk Sekretarz Rady Nadzorczej
Lucyna Bogusz Członek Rady Nadzorczej
Maciej Sołtysik Członek Rady Nadzorczej
Przemysław Waśkiewicz Członek Rady Nadzorczej

 

Zarząd

Dr inż. Jan Bogolubow, MBA – Prezes Zarządu

Od 24 października 2007 r. Prezes zarządu spółki Zarządca Rozliczeń S.A.

W 1990 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej. W 2000 r. ukończył polsko – holenderskie studia europejskie – integracja europejska. W maju 2002 r. uzyskał tytuł Master of Business Administration (MBA) w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie wspólnie z University of Denver oraz ukończył studia z zakresu marketingu i zarządzania.

Przez większość pracy zawodowej związany z problematyką górnictwa węgla kamiennego, hutnictwa żelaza i stali, koksownictwa, kompleksu paliwowo – energetycznego, sektorów elektroenergetyki i ciepłownictwa. Jest urzędnikiem mianowanym służby cywilnej.

W latach 1999 – 2008 Członek i Przewodniczący szeregu Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Od 1986 r. do 1993 r. samodzielny technolog, mistrz zmianowy, Kierownik Działu Zbytu, Szef Biura Handlowego Zakładów Koksowniczych “Przyjaźń” w Dąbrowie Górniczej.

W latach 1993 – 1998 główny specjalista, Zastępca Kierownika Działu, Kierownik Delegatury Węglokoks S.A.

Od 1999 r. do 2014 r. praca w Ministerstwie Gospodarki, jako główny specjalista, radca ministra i zastępca dyrektora Departamentu Energetyki, (w latach 2007-2014 urlop bezpłatny).

Biegła znajomość języka rosyjskiego, dobra znajomość języka angielskiego.
Żonaty, jedno dziecko.

Historia Spółki

czytaj więcej…

Władze Spółki

czytaj więcej…

Kodeks etyki

czytaj więcej…

Kariera

czytaj więcej…

Raporty finansowe

czytaj więcej…