zrsa
zrsa

Wypłaty KDT

Stan na dzień 05 kwietnia 2024 r.

Koszty osierocone:

16 358 493 927 zł

%

Koszty gazu:

1 159 886 329 zł

  • PGE GIEK S.A. (8 748 758 013 ZŁ)
  • ZE PAK S.A. (2 324 480 036 ZŁ)
  • TAURON WYTWARZANIE S.A. (2 076 913 742 ZŁ)
  • CEZ CHORZÓW S.A. (1 267 135 795 ZŁ)
  • POLENERGIA EC NOWA SARZYNA SP. Z O.O. (1 014 418 151 ZŁ)
  • ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O. (551 619 177 ZŁ)
  • EC ZIELONA GÓRA S.A. (375 169 013 ZŁ)
  • POLENERGIA EC NOWA SARZYNA SP. Z O.O. (676 942 093 ZŁ)
  • PGE GIEK S.A. (287 824 652 ZŁ)
  • EC ZIELONA GÓRA S.A. (195 119 584 ZŁ)