Stan wypłat

Zaktualizowano 8 października 2019 r.

Koszty osierocone

15 590 937 423 zł

Koszty gazu

1 108 258 279 zł

%

Koszty osierocone

PGE GiEK S.A. (8 748 758 013 zł)56%
CEZ Chorzów S.A. (1 067 015 888 zł)7%
EC Zielona Góra S.A. (492 197 937 zł)3%
Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. (551 619 177 zł)4%
Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o. (1 652 003 250 zł)11%
Polenergia EC Nowa Sarzyna Sp. z o.o. (1 002 429 417 zł)6%
Tauron Wytwarzanie S.A. (2 076 913 742 zł)13%

Koszty gazu

PGE GiEK S.A. (287 824 652 zł)26%
EC Zielona Góra S.A. (195 119 584 zł)18%
Polenergia EC Nowa Sarzyna Sp. z o.o. (625 314 043 zł)56%