Stan wypłat

Zaktualizowano 5 października 2022 r.

Koszty osierocone

16 181 810 989 zł

Koszty gazu

1 159 886 329 zł

%

Koszty osierocone

PGE GiEK S.A. (8 748 758 013 zł)55%
CEZ Chorzów S.A. (1 218 349 485 zł)7%
EC Zielona Góra S.A. (430 048 654 zł)3%
Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. (551 619 177 zł)4%
ZE PAK S.A. (2 141 703 766 zł)12%
Polenergia EC Nowa Sarzyna Sp. z o.o. (1 014 418 151 zł)6%
Tauron Wytwarzanie S.A. (2 076 913 742 zł)13%

Koszty gazu

PGE GiEK S.A. (287 824 652 zł)25%
EC Zielona Góra S.A. (195 119 584 zł)17%
Polenergia EC Nowa Sarzyna Sp. z o.o. (676 942 093 zł)58%