Stan wypłat

Zaktualizowano 6 lutego 2020 r.

Koszty osierocone

15 631 522 935 zł

Koszty gazu

1 118 258 279 zł

%

Koszty osierocone

PGE GiEK S.A. (8 748 758 013 zł)56%
CEZ Chorzów S.A. (1 076 415 782 zł)7%
EC Zielona Góra S.A. (492 197 937 zł)3%
Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. (551 619 177 zł)4%
Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o. (1 676 188 867 zł)11%
Polenergia EC Nowa Sarzyna Sp. z o.o. (1 009 429 417 zł)6%
Tauron Wytwarzanie S.A. (2 076 913 742 zł)13%

Koszty gazu

PGE GiEK S.A. (287 824 652 zł)26%
EC Zielona Góra S.A. (195 119 584 zł)17%
Polenergia EC Nowa Sarzyna Sp. z o.o. (635 314 043 zł)57%