Stan wypłat

Zaktualizowano 08 kwietnia 2021 r.

Koszty osierocone

15 818 304 591 zł

Koszty gazu

1 129 520 102 zł

%

Koszty osierocone

PGE GiEK S.A. (8 748 758 013 zł)56%
CEZ Chorzów S.A. (1 123 818 514 zł)7%
EC Zielona Góra S.A. (468 011 860 zł)3%
Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. (551 619 177 zł)4%
Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o. (1 842 487 860 zł)11%
Polenergia EC Nowa Sarzyna Sp. z o.o. (1 006 695 425 zł)6%
Tauron Wytwarzanie S.A. (2 076 913 742 zł)13%

Koszty gazu

PGE GiEK S.A. (287 824 652 zł)26%
EC Zielona Góra S.A. (195 119 584 zł)17%
Polenergia EC Nowa Sarzyna Sp. z o.o. (646 575 866 zł)57%