Stan wypłat

Zaktualizowano 11 października 2021 r.

Koszty osierocone

15 971 301 300 zł

Koszty gazu

1 159 886 329 zł

%

Koszty osierocone

PGE GiEK S.A. (8 748 758 013 zł)55%
CEZ Chorzów S.A. (1 163 434 651 zł)7%
EC Zielona Góra S.A. (447 337 045 zł)3%
Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. (551 619 177 zł)4%
ZE PAK S.A. (1 972 578 980 zł)12%
Polenergia EC Nowa Sarzyna Sp. z o.o. (1 010 659 692 zł)6%
Tauron Wytwarzanie S.A. (2 076 913 742 zł)13%

Koszty gazu

PGE GiEK S.A. (287 824 652 zł)25%
EC Zielona Góra S.A. (195 119 584 zł)17%
Polenergia EC Nowa Sarzyna Sp. z o.o. (676 942 093 zł)58%