Stan wypłat

Zaktualizowano 20 listopada 2018 r.

Koszty osierocone

15 337 301 238 zł

Koszty gazu

1 056 645 957 zł

%

Koszty osierocone

PGE GiEK S.A. (8 748 758 013 zł)57%
CEZ Chorzów S.A. (1 011 597 329 zł)7%
EC Zielona Góra S.A. (492 223 004 zł)3%
Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. (551 619 177 zł)4%
Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o. (1 498 033 827 zł)10%
Polenergia EC Nowa Sarzyna Sp. z o.o. (958 156 146 zł)6%
Tauron Wytwarzanie S.A. (2 076 913 742 zł)13%

Koszty gazu

PGE GiEK S.A. (287 824 652 zł)27%
EC Zielona Góra S.A. (206 544 584 zł)20%
Polenergia EC Nowa Sarzyna Sp. z o.o. (562 276 721 zł)53%