zrsa
zrsa

Rejestracja i składanie wniosków wytwórcy ciepła

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje o udostępnieniu od dnia 10 października 2022 r.  pod adresem cieplo.zrsa.pl Portalu umożliwiającego wytwórcom ciepła, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1967), dalej „Ustawa”, zarejestrowanie się w Portalu oraz, w późniejszym terminie, złożenie wniosku o wypłatę rekompensaty.

Niezłożenie lub niepoprawne wypełnienie Karty Informacyjnej i Rejestracyjnej Wytwórcy ciepła uniemożliwi zarejestrowanie się, a w konsekwencji złożenie Wniosku o wypłatę rekompensaty.

Szczegóły postępowania opisane zostały w INSTRUKCJI REJESTRACJI I SKŁADANIA WNIOSKU O WYPŁATĘ REKOMPENSATY. Prosimy o zapoznanie się z tą instrukcją na stronie internetowej https://zrsa.pl w zakładce SYSTEMY WSPARCIA -> CIEPŁO -> DOKUMENTY CIEPŁO DO POBRANIA.

Z treścią Ustawy można zapoznać się w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej dostępnym pod adresem:  https://dziennikustaw.gov.pl/ (nr pozycji 1967) .

Dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty i informacje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Zarządcy Rozliczeń S.A.