zrsa
zrsa

Dla sprzedawców

Informujemy, że Zarządca Rozliczeń S.A., do odwołania nie przyjmuje interesantów w biurze (osobiste doręczenie poczty nie jest możliwe oraz składanie wzoru podpisu w obecności pracownika Zarządcy Rozliczeń S.A. nie jest możliwe)

Rekomendowanym sposobem składania dokumentów rejestrowych jest ich przesłanie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1173), a w przypadku jego braku, profilem zaufanym*, z wykorzystaniem Załącznika nr 4 Dane Wytwórcy i instalacji, na adres: kancelaria@zrsa.com.pl

*szczegóły dotyczące profilu zaufanego dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

W celu realizacji zapisów zawartych w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii prosimy o stosowanie obowiązującego wzorca umowy ramowej, zwanej „Umową o współpracy w zakresie rozliczania ujemnego salda”.

Informacji o ilości energii elektrycznej, które należy podawać w sprawozdaniach wytwórców i sprzedawców zobowiązanych.

 

Dla sprzedawców

czytaj więcej...

Dla wytwórców

czytaj więcej...

Wypłaty OZE

czytaj więcej...

FAQ

czytaj więcej...

Kontakt ws. OZE:

tel.: +48 22 422 37 70
e-mail: oze@zrsa.pl