zrsa
zrsa

Wniosek o rozliczenie rekompensaty GAZ 2023

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje, iż podmioty uprawnione wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi oraz dystrybucji paliw gazowych, które wystąpiły o rekompensaty na podstawie w art. 4 ust. 1-3 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r.
w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r., poz. 2687 ze zm.), dalej „Ustawa”, mają obowiązek złożenia Wniosku o rozliczenie rekompensaty, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 Ustawy (formularz do pobrania poniżej) za pośrednictwem Portalu znajdującego się pod adresem 
gaz.zrsa.pl.

Wniosek o rozliczenie rekompensaty można złożyć w terminie od dnia 15 maja 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.