zrsa
zrsa

Kalkulator limitu ceny

Kalkulator dla podmiotów wytwarzających energię elektryczną zawiera przykładowe wyliczenia dla 1 dnia dla 4 jednostek wytwórczych (dla poszczególnych technologii wytwarzania).

Prezentowane w kalkulatorze arkusze nawiązują do załączników części C sprawozdania.

Wszystkie wartości wstawione w arkuszach jako przykładowe są danymi losowymi. Wartości liczbowe wykorzystywane przez Podmiot powinny być danymi faktycznymi, uzupełnionymi w oparciu o właściwe dokumenty przedsiębiorstwa bądź wartościami ustalonymi na podstawie odpowiedniej Ustawy lub Rozporządzenia.

Niniejszy kalkulator został przygotowany z najwyższa starannością, jednakże może stanowić wyłącznie dodatkowe narzędzie pomocnicze i nie może być jedyną podstawą podejmowania decyzji przez jakikolwiek podmiot lub osobę, które korzystają z kalkulatora na własną odpowiedzialność. Zarządca Rozliczeń S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki pośrednie lub bezpośrednie korzystania z kalkulatora, w szczególności w postaci szkód, obowiązku zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia, nałożonych kar administracyjnych, utraty korzyści lub innych negatywnych konsekwencji.

Kalkulator limitu dla obrotu.xlsx
Kalkulator limitu dla wytwarzania.xlsx