zrsa
zrsa

MFW

Morskie Farmy Wiatrowe

Informacja przeznaczona dla Wytwórców energii elektrycznej wytworzonej w morskich farmach wiatrowych (MFW), którzy uzyskali prawo do pokrycia ujemnego salda zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. 2021 r. poz. 234).

Uprzejmie informujemy, że Zarządca Rozliczeń S.A., pełniący funkcję operatora rozliczeń energii odnawialnej, udostępnia Instrukcję wypełniania i składania dokumentów rejestrowych morskich farm wiatrowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. 2021 r. poz. 234) wraz z załącznikami.

Na potrzeby dokonywania rozliczeń ujemnego salda, Zarządca Rozliczeń S.A. tworzy rejestr Wytwórców.

Rejestracja Wytwórców następuje na podstawie Karty Informacyjnej Wnioskodawcy i Morskiej Farmy Wiatrowej (KIW-MFW). Wytwórca przekazuje dokumenty rejestrowe, w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznej lub profilem zaufanym, do Zarządcy Rozliczeń S.A., przed złożeniem pierwszego Wniosku o pokrycie ujemnego salda za pośrednictwem portalu, który Zarządca Rozliczeń S.A. udostępni na etapie gotowości Wytwórców do składania wniosków o pokrycie ujemnego salda.

Pliki do pobrania: