zrsa
zrsa

Rejestracja transakcji sprzedaży węgla

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje o uruchomieniu od dnia 28 lipca 2022 r. pod adresem coal.zrsa.pl Portalu umożliwiającego sprzedawcom niektórych paliw stałych, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1477), dalej „Ustawa”, zgłoszenie zamiaru skorzystania z rekompensaty i zarejestrowania się, rejestrowania transakcji sprzedaży niektórych paliw stałych  i złożenie wniosku wypłatę rekompensaty.

O zamieszczeniu Instrukcji rejestracji transakcji sprzedaży niektórych paliw stałych i udostępnieniu możliwości dokonywania rejestracji tych transakcji sprzedaży w Portalu, nie później niż do dnia 01 września 2022 r., zostaną Państwo poinformowani oddzielnym komunikatem.

Rejestracją transakcji sprzedaży węgla objęte są:

  1. transakcje sprzedaży dokonane w terminie od 28 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r., które muszą zostać zarejestrowane w Portalu do dnia 30 września 2022 r., po wcześniejszej rejestracji Sprzedawcy węgla,
  2. transakcje sprzedaży dokonane w terminie od 1 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., które muszą zostać zarejestrowane na Portalu najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po dniu dokonania transakcji sprzedaży,

 Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentów:

  1. Wymagane dokumenty i informacje w procesie rejestracji transakcji sprzedaży,
  2. Instrukcja wprowadzania transakcji sprzedaży i przekazywania dokumentów w Portalu elektronicznym,
  3. Oświadczenie członka gospodarstwa domowego – Załącznik nr 1 do Ustawy,
  4. Oświadczenie osoby działającej w imieniu i na rzecz spółdzielni mieszkaniowej / wspólnoty mieszkaniowej – Załącznik nr 2 do Ustawy.

Dokumenty znajdują się również na stronie internetowej administrowanej przez Zarządcę Rozliczeń S.A. pod adresem www.zrsa.pl w zakładce SYSTEMY WSPARCIA > FWRC > PALIWA STAŁE > DOKUMENTY DO POBRANIA

Przypominamy, że zarejestrowanie transakcji sprzedaży węgla spełniających wymogi ustawowe, a w konsekwencji złożenie Wniosku o wypłatę rekompensaty w Portalu znajdującym się pod adresem coal.zrsa.pl możliwe będzie wyłącznie po zgłoszeniu zamiaru skorzystania z rekompensaty i zarejestrowaniu się w Portalu. INSTRUKCJA ZGŁOSZENIA ZAMIARU SKORZYSTANIA Z REKOMPENSATY I REJESTRACJI SPRZEDAWCY NIEKTÓRYCH PALIW STAŁYCH znajduje się na stronie internetowej administrowanej przez Zarządcę Rozliczeń S.A., pod adresem www.zrsa.pl w zakładce SYSTEMY WSPARCIA > FWRC > PALIWA STAŁE > DOKUMENTY DO POBRANIA .

Dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty i informacje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Zarządcy Rozliczeń S.A.