zrsa
zrsa

Ustawa z 27 października 2022 r.

Zarządca Rozliczeń S.A. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku (Dz.U. 2022 poz. 2243) art. 16 ust. 3 Ustawy przedstawia, instrukcje składania wniosków o wypłatę zaliczki, zaliczki miesięcznej, rekompensaty oraz wzory wniosków, oświadczenie o dokonaniu rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi i zgodę na prowadzenie postepowania administracyjnego w formie elektronicznej.

Wnioski o wypłatę zaliczek, zaliczek miesięcznych i rekompensat wraz z załącznikami należy składać wyłącznie przez Platformę elektroniczną udostępnioną przez Zarządcę Rozliczeń S.A.

REKOMPENSATY 2024 
Dokumenty dla przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną (sprzedawców energii):  

1. dotyczące wniosków o wypłatę rekompensaty składanych na podstawie art. 8 ust. 2, 4a, 4b, 6, Ustawy: 

2.dotyczące wniosków o zaliczki miesięczne składanych na podstawie art. 8 ust. 9 Ustawy: 

REKOMPENSATY 2023
Dokumenty dla przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną (sprzedawców energii)

  1. dotyczące wniosków o zaliczki miesięczne składanych na podstawie art. 8 ust. 9 Ustawy:

  2. dotyczące wniosków o wypłatę rekompensaty składanych na podstawie art. 8 ust. 2, 6, 18 Ustawy:

   

  ZALICZKI

  1. dotyczące wniosków o zaliczki składanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 i art. 9 ust. 3 pkt 2 Ustawy:

   

  SYSTEMY WSPARCIA

  OPERATOR ENERGII ODNAWIALNEJ - OZE

  Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny - FWRC

  kogeneracja - KOG

  PROGRAM POMOCY PUBLICZNEJ - KDT

  MORSKIE FARMY WIATROWE - MFW

  wytwórcy ciepła

  PRĄD Rekompensaty

  Kontakt

  w godzinach 8:00 – 16:00
  tel.: +48 22 422 37 70

  Adres

  Zarządca Rozliczeń S.A.
  ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

  RODO

  • Informacja na temat RODO
  • Klauzula Informacyjna Ministerstwa Klimatu LINK