zrsa
zrsa

Wypłaty Carbon

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

Wartość wypłaconych rekompensat

562 350 968,40