Zaznacz stronę

Wypłaty KOG

Stan na dzień 12 stycznia 2023 r.

Ilość energii sprzedanej/rozliczonej:

5 712 100,540 MWh

Wartość wypłaconej premii:

358 642 506,56 zł

 

9

Rodzaj IOZE

Ilość energii sprzedanej/rozliczonej [MWh]

Wartość wypłaconej premii [zł]

Premia gwarantowana

3 143 546,577 170 646 506,17

Premia gwarantowana indywidualna

2 512 667,630 184 404 128,63

Premia kogeneracyjna

55 886,333 3 591 871,76