zrsa
zrsa

Wypłaty KOG

Stan na dzień 8 kwietnia 2024 r.

Ilość energii sprzedanej/rozliczonej:

10 437 189,061 MWh

Wartość premii wypłaconej lub zatwierdzonej do wypłaty:

1 571 564 147,25 zł

98 093 8949

Rodzaj IOZE

Ilość energii sprzedanej/rozliczonej [MWh]

Wartość premii wypłaconej lub zatwierdzonej do wypłaty [zł]

Premia gwarantowana 5 039 346,191 781 313 078,99
Premia gwarantowana indywidualna 5 063 243,516 762 136 687,24
Premia kogeneracyjna 334 599,354 28 114 381,02