zrsa
zrsa

Osłony Socjalne

Strona przeznaczona jest dla Podmiotów wymienionych w art. 3 Ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego (Ustawa).

Informacje i dokumenty umieszczane na tej stronie dotyczą zadań wspólnych i współpracy pomiędzy Podmiotami a Zarządcą Rozliczeń S.A. (ZRSA), w zakresie realizacji Ustawy.

Zakres informacji i dokumentacji umieszczanej na tej stronie będzie uzupełniany wraz z kolejnymi etapami realizacji zadań z Ustawy.

Jednocześnie ZRSA informuje, że nie jest upoważniony do dokonywania interpretacji ani wykładni poszczególnych zapisów Ustawy.

Portal służy do rejestracji Podmiotów wymienionych w art. 3 Ustawy https://oslony.zrsa.pl/login

INSTRUKCJA REJESTRACJI I PRZEKAZYWANIA DANYCH DO REJESTRU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU OSŁONY SOCJALNE

DANE DO REJESTRU

Klauzula informacyjna RODO dotycząca ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego