zrsa
zrsa

Ustawa z 7 października 2022 r.

Zarządca Rozliczeń S.A. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2023 poz. 1704 z późn. zm.)(dalej: “Ustawa”) oraz na podstawie art. 22 Ustawy przedstawia instrukcje składania wniosków, wzory wniosków oraz załączniki do wniosków o rekompensaty.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać wyłącznie przez Platformę elektroniczną udostępnioną przez Zarządcę Rozliczeń S.A. pod adresem https://prad.zrsa.pl/

 

REKOMPENSATY 2024

1. Dokumenty dla przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną (sprzedawców energii):

2. Dokumenty dla przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji energii elektrycznej (OSD):

 

UPUST

Dokumenty dotyczące składania wniosków o rekompensatę z tytułu stosowania upustu, o którym mowa w art. 15 ust. 3 Ustawy:

 

ROZLICZENIE REKOMPENSAT 2023

1. Dokumenty dla przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną (sprzedawców energii):

2. Dokumenty dla przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji energii elektrycznej (OSD):

 

REKOMPENSATY 2023

1. Dokumenty dla przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną (sprzedawców energii):

2. Dokumenty dla przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji energii elektrycznej (OSD):

 

ZALICZKI

1. Dokumenty dla przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną (sprzedawców energii):

2. Dokumenty dla przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji energii elektrycznej (OSD):