Zaznacz stronę

Ustawa z 7 października 2022 r.

Zarządca Rozliczeń S.A. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 poz. 2127) oraz na podstawie art. 22 Ustawy przedstawia, instrukcje składania wniosków o wypłatę zaliczki i rekompensaty oraz wzory wniosków, oświadczenie o dokonaniu rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi i zgodę na prowadzenie postepowania administracyjnego w formie elektronicznej.

Wnioski o wypłatę zaliczek i rekompensat wraz z załącznikami należy składać wyłącznie przez Platformę elektroniczną udostępnioną przez Zarządcę Rozliczeń S.A.

Dokumenty dla przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną (sprzedawców energii):

1. Dotyczące wniosków o wypłatę zaliczki składanych na podstawie art. 14 ust. 6 pkt 1 i ust. 7 pkt 1 Ustawy:

2. Dotyczące wniosków o wypłatę rekompensaty składanych na podstawie art. 12 ust. 2-6 Ustawy:

 Dokumenty dla przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji energią elektryczną (OSD): 

1. dotyczące wniosków o wypłatę zaliczki składanych na podstawie art. 14 ust. 6 pkt 2 i ust. 7 pkt 2 Ustawy:

2dotyczące wniosków o wypłatę rekompensaty składanych na podstawie art. 12 ust. 7 Ustawy: