zrsa
zrsa

Pliki do pobrania SKŁADKA GAZOWA

Pliki do pobrania dla przedsiębiorstw wydobywających gaz ziemny, o których mowa w art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 oraz z 2023 r. poz. 295, 556, 1234 i 1785), dalej “Ustawa”, zobowiązanych na podstawie art. 31c ust. 1 Ustawy do przekazywania sprawozdań potwierdzających sposób rozliczenia gazowej składki na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny do Zarządcy Rozliczeń S.A. w terminie do 25 dnia każdego miesiąca.

 

Wzór Sprawozdania oraz Korekty Sprawozdania

Instrukcja wypełniania i składania Sprawozdania – składka gazowa

Instrukcja wypełniania i składania Korekty sprawozdania – składka gazowa

Instrukcja obsługi Portalu Składka gazowa