zrsa
zrsa

Informacja o możliwości wnioskowania o dopłatę premii po wydaniu decyzji o rzeczywistej ilości energii

25 maja 2023 | KOG

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 75 ust 2 ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, w przypadku gdy z decyzji o rzeczywistej ilości energii wydanej przez Prezesa URE w trybie art. 78 ust. 1 ustawy wynika, że wytwórca miał prawo do premii od większej ilości energii niż ilość energii, jaka została wykazana  we wnioskach o wypłatę premii złożonych do Zarządcy Rozliczeń S.A w danym roku, może on złożyć korekty do danych okresów rozliczeniowych, za jakie pierwotnie były złożone wnioski.

Ilość energii wykazana w korekcie lub kilku korektach do danych okresów rozliczeniowych nie może przekraczać łącznej ilości energii, jaka wynika z decyzji o rzeczywistej ilości energii za dany rok przy uwzględnieniu spełnienia w danym okresie rozliczeniowym warunków dla parametrów (jeśli dotyczy to danej jednostki kogeneracji) takich jak współczynnik PES (min.10%), wskaźnik emisji CO2 (warunek <450 kg/MWh) oraz rzeczywisty procentowy udział ciepła użytkowego.

Rozliczenie (dopłata) z tytuły tych korekt nastąpi z kolejnym wnioskiem o wypłatę premii.