zrsa
zrsa

Informacja o terminie składania wniosków dla Wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji ubiegających się o otrzymanie wypłaty premii

2 lutego 2023 | KOG

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 lutego 2023 r. upływa termin na złożenie wniosków o wypłatę premii przewidzianych ustawą o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji  za okres rozliczeniowy obejmujący miesiąc grudzień 2022 r.

Zgodnie z przepisami ustawy wytwórca składa wniosek w terminie 45 dni po zakończeniu każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego lub za okres więcej niż jednego następujących po sobie miesięcy danego roku kalendarzowego, w terminie 45 dni po zakończeniu ostatniego z tych miesięcy.

Uprzejmie informujemy, że wnioski o wypłatę premii, złożone po wskazanym terminie, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.