Uprzejmie informujemy, że w związku z trwającym stanem pandemii składanie wzoru podpisu w obecności pracownika Zarządcy Rozliczeń S.A. nie jest możliwe, do odwołania.

Rekomendowanym sposobem składania dokumentów rejestrowych jest ich przesłanie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2016 r., poz. 1579), z wykorzystaniem formularzy ustalonych w załącznikach do Instrukcji na adres: kancelaria@zrsa.com.pl

Instrukcja Rozliczeń Ujemnego Salda (IRUS) w rozumieniu przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Informacji o ilości energii elektrycznej, które należy podawać w sprawozdaniach wytwórców i sprzedawców zobowiązanych.

98%