Informujemy, że biuro Spółki jest zamknięte, a pracownicy pracują zdalnie. Z uwagi na ryzyko zarażenia koronawirusem Zarządca Rozliczeń S.A., nie przyjmuje interesantów (osobiste doręczenie poczty oraz składanie wzoru podpisu w obecności pracownika Zarządcy Rozliczeń S.A. nie jest możliwe), do odwołania.

Rekomendowanym sposobem składania dokumentów rejestrowych jest ich przesłanie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1173), a w przypadku jego braku, profilem zaufanym*, z wykorzystaniem formularzy ustalonych w załącznikach do Instrukcji na adres: kancelaria@zrsa.com.pl

*szczegóły dotyczące profilu zaufanego dostępne na stronie: 
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

Zarządca Rozliczeń S.A. udostępnił nową wersję (4.1) Instrukcji Rozliczeń Ujemnego Salda (IRUS).
W celu usprawnienia procesu rejestracji Wytwórców i Instalacji, Instrukcja została uzupełniona o zapisy regulujące formę i sposób składania dokumentów wymaganych do rejestracji (punkt 8.3) .
Prosimy o składanie dokumentów rejestrowych w formie elektronicznej z wykorzystaniem zaktualizowanych formularzy.

Pliki do pobrania:

Informacji o ilości energii elektrycznej, które należy podawać w sprawozdaniach wytwórców i sprzedawców zobowiązanych.

98%