Instrukcja Rozliczeń Ujemnego Salda (IRUS) w rozumieniu przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Informacji o ilości energii elektrycznej, które należy podawać w sprawozdaniach wytwórców i sprzedawców zobowiązanych.

98%