zrsa
zrsa

Ujemne ceny godzinowe TGeBase

3 stycznia 2024 | KOG

W związku z wystąpieniem w dniu 25 grudnia 2023 r. przez ponad sześć kolejnych godzin ujemnych cen energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii uprzejmie przypominamy.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2022 r. poz. 553 t.j. ze zm.), wsparcie, o którym mowa w rozdziałach 3–5 ustawy, nie przysługuje wytwórcy energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostce kogeneracji w godzinach dostawy, dla których średnie ważone wolumenem transakcji sesyjnych giełdowych ceny energii elektrycznej były niższe niż 0 złotych za 1 MWh przez co najmniej sześć kolejnych godzin.

Zgodnie z art. 10 ustawy, to na wytwórcy ciąży obowiązek odpowiedniego skorygowania ilości energii elektrycznej we wniosku, o którym mowa w art. 24 ust. 3 pkt 3 lub art. 31 ust. 3 pkt 3 albo 4 lub art. 39 ust. 3  pkt 3 lub art. 52 ust. 3 pkt 3 ustawy, jak na wstępie, tj. odjęcia wolumenu energii w danym okresie rozliczeniowym w godzinach dostawy, dla których średnie ważone wolumenem transakcji sesyjnych giełdowych ceny energii elektrycznej były niższe niż 0 złotych za 1 MWh przez co najmniej sześć kolejnych godzin dostawy energii elektrycznej.

Wnioski o wypłatę premii, z wykazaną ilością energii sprzedanej lub wytworzonej, nie uwzględniające w danej dobie godzin występowania ujemnych cen TGeBase przez co najmniej sześć kolejnych godzin dostawy energii elektrycznej będą weryfikowane negatywnie.

Godzinowe ceny TGeBase są publikowane na stronie  https://tge.pl/energia-elektryczna-rdn pod linkiem „Zobacz indeks TGeBase i średnioważone ceny godzinowe”.

W dniu 25 grudnia 2023 r. ceny ujemne wystąpiły w godzinach:

data dostawy godzina dostawy kurs ‘TGeBase’
2023-12-25 01 -30,27
2023-12-25 02 -37,39
2023-12-25 03 -42,34
2023-12-25 04 -45,70
2023-12-25 05 -47,76
2023-12-25 06 -40,86
2023-12-25 07 -39,35
2023-12-25 08 -36,11
2023-12-25 09 -18,72
2023-12-25 10 -5,87

 

Zarządca Rozliczeń S.A. będzie dokładał wszelkich starań, aby zamieszczać na swojej stronie bieżące informacje o występowaniu ujemnych cen TGeBase mających wpływ na rozliczenia ilości energii sprzedanej w składanych wnioskach o wypłatę premii kogeneracyjnej, kogeneracyjne indywidualnej, gwarantowanej lub gwarantowanej indywidualnej.