zrsa
zrsa

Ujemne ceny godzinowe TGeBase

1 lipca 2024 | KOG

W związku z wystąpieniem w dniach 23 i 30 czerwca 2024 r. przez co najmniej sześć kolejnych godzin ujemnych cen energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii uprzejmie przypominamy.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2024 r. poz. 639 t.j. ze zm.), wsparcie, o którym mowa w rozdziałach 3–5 ustawy, nie przysługuje wytwórcy energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostce kogeneracji w godzinach dostawy, dla których średnie ważone wolumenem transakcji sesyjnych giełdowych ceny energii elektrycznej były niższe niż 0 złotych za 1 MWh przez co najmniej sześć kolejnych godzin.

Zgodnie z art. 10 ustawy, to na wytwórcy ciąży obowiązek odpowiedniego skorygowania ilości energii elektrycznej we wniosku, o którym mowa w art. 24 ust. 3 pkt 3 lub art. 31 ust. 3 pkt 3 albo 4 lub art. 39 ust. 3  pkt 3 lub art. 52 ust. 3 pkt 3 ustawy, jak na wstępie, tj. odjęcia wolumenu energii w danym okresie rozliczeniowym w godzinach dostawy, dla których średnie ważone wolumenem transakcji sesyjnych giełdowych ceny energii elektrycznej były niższe niż 0 złotych za 1 MWh przez co najmniej sześć kolejnych godzin dostawy energii elektrycznej.

Wnioski o wypłatę premii, z wykazaną ilością energii sprzedanej lub wytworzonej, nie uwzględniające w danej dobie godzin występowania ujemnych cen TGeBase przez co najmniej sześć kolejnych godzin dostawy energii elektrycznej będą weryfikowane negatywnie.

Godzinowe ceny TGeBase są publikowane na stronie  https://tge.pl/energia-elektryczna-rdn należy wpisać datę i pojawią się indeksy dla dostawy na dzień następny, następnie ceny godzinowe można zobaczyć pod linkiem „Zobacz indeks TGeBase i średnioważone ceny godzinowe”.

W dniach 23 i 30 czerwca 2024 r. ceny ujemne wystąpiły w godzinach:

data dostawy godzina dostawy kurs ‘TGeBase’
2024-06-23 10 -30,43
2024-06-23 11 -42,27
2024-06-23 12 -87,47
2024-06-23 13 -87,35
2024-06-23 14 -88,81
2024-06-23 15 -81,15
2024-06-23 16 -23,30
 
2024-06-30 11 -62,01
2024-06-30 12 -69,43
2024-06-30 13 -77,84
2024-06-30 14 -81,98
2024-06-30 15 -97,84
2024-06-30 16 -47,44

Zarządca Rozliczeń S.A. będzie dokładał wszelkich starań, aby zamieszczać na swojej stronie bieżące informacje o występowaniu ujemnych cen TGeBase mających wpływ na rozliczenia ilości energii sprzedanej w składanych wnioskach o wypłatę premii kogeneracyjnej, kogeneracyjne indywidualnej, gwarantowanej lub gwarantowanej indywidualnej.