Ostatnio publikowane …
 • Informacja dotycząca waloryzacji ceny jednostkowej

  W związku z ogłoszeniem w dniu 15.01.2021 r. komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2020 r., który w stosunku do 2019 r. wyniósł 103,4 (wzrost cen o 3,4% – link do komunikatu), od stycznia 2021 r. należy – zgodnie z art. 92 ust. 10 Ustawy o odnawialnych źródłach […]

 • Aktualizacja kodów PPE po dokonanej renumeracji przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego

  Uprzejmie informujemy, że w związku z przeprowadzaną przez Operatorów Systemu Dystrybucyjnego renumeracją kodów PPE nadanych instalacjom rozliczanym w systemie wsparcia OZE, aktualizacja dokumentów rejestrowych w powyższym zakresie nie jest wymagana. W przypadku dokonywania aktualizacji Karty Informacyjnej Wytwórcy i Instalacji w innym zakresie, należy wpisać również nowy numer PPE.

Zarządca Rozliczeń S.A.
 • ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
 • Tel: +48 22 265 02 50

AKTUALIZACJA Instrukcji rejestracji i składania wniosków o wypłatę premii określonych w Ustawie o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

KOG / 27.08.2020

Uprzejmie informujemy, że w zakładce SYSTEMY WSPARCIA/KOG zamieszczono zaktualizowaną Instrukcję rejestracji i składania wniosków o wypłatę premii określonych w Ustawie o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wraz z plikami do pobrania.

Uprzejmie informujemy, że Instrukcja rejestracji i składania wniosków o wypłatę premii została uzupełniona o zapisy dotyczące obowiązku badania sytuacji finansowej przedsiębiorstw w rozumieniu art. 2 ust. 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 250) („Ustawa KOG”), ZR SA jest podmiotem, który udziela pomocy publicznej postaci wypłaty premii kogeneracyjnej, premii gwarantowanej, premii gwarantowanej indywidualnej i premii kogeneracyjnej indywidualnej. Zgodnie z pkt. 88 decyzji Komisji Europejskiej akceptującej to wsparcie (nr sprawy SA.51192(2019/N) Zarządca Rozliczeń S.A. ma obowiązek nie udzielania wsparcia na podstawie Ustawy KOG przedsiębiorstwom w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Aktualizacji uległa INSTRUKCJA i Regulamin Portalu.

Dodane zostały dokumenty :

 • Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej jednostki gospodarczej jako całości
 • Upoważnienie do portalu z klauzulą dotyczącą sytuacji finansowej,
 • Pełnomocnictwo z klauzulą dotyczącą sytuacji finansowej

Pliki te zawierają oświadczenie obligujące osobę reprezentującą dane przedsiębiorstwo do przekazywania informacji czy jednostka gospodarcza znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 2 ust. 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Realizacja ustawowego obowiązku wymaga obecnie złożenia przez Wytwórcę Oświadczenia o sytuacji ekonomicznej jednostki gospodarczej jako całości .

Prosimy o złożenie Oświadczenia najpóźniej do dnia 30 września 2020 r.

W przypadku, gdy w imieniu Wytwórcy stosowne oświadczenie będzie składał pełnomocnik lub upoważniony do portalu, Wytwórca powinien złożyć również zaktualizowane Pełnomocnictwo oraz Upoważnienia do portalu z klauzulą dotyczącą sytuacji finansowej, które prosimy przesłać razem z Oświadczeniem najpóźniej do dnia 30 września 2020 r.

Pliki do pobrania:

Comments are closed.