zrsa
zrsa

AKTUALIZACJA Instrukcji rejestracji i składania wniosków o wypłatę premii określonych w Ustawie o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

21 grudnia 2023 | Uncategorized

Zarządca Rozliczeń S.A. udostępnił nową wersję (2.3) Instrukcji rejestracji i składania wniosków o wypłatę premii. Aktualizacja dotyczy usunięcia zapisu o obowiązku przesyłania przez Wytwórców “Oświadczenia o sytuacji ekonomicznej jednostki gospodarczej jako całości”  oraz załączników dotyczących tego oświadczenia.
Od dnia 1 stycznia 2024 roku wytwórcy nie mają obowiązku dostarczenia do Zarządcy Rozliczeń S.A. “Oświadczenia o sytuacji ekonomicznej”. 

Wszystkie formularze niezbędne do rejestracji są do pobrania w zakładce
SYSTEMY WSPARCIA / KOG/ DLA WYTWÓRCÓW.