zrsa
zrsa

AKTUALIZACJA Instrukcji i wzorów wniosków o wypłatę rekompensaty dla Sprzedawców energii w związku z zamrożeniem stawek opłat w zakresie obrotu energią elektryczną w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi za okresy od stycznia do czerwca 2024 r. oraz dla dla Sprzedawców energii w związku ze stosowaniem ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorami uprawnionymi za okresy za okresy od stycznia do czerwca 2024 r.

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że zostały zaktualizowane Instrukcje i wzory wniosków dotyczące rekompensat i zaliczek za 2024: – wniosku o wypłatę rekompensaty, o której mowa w art. 12a ust. 2-8, 10 (Ustawa 7.10.2022), – wniosku o wypłatę rekompensaty,...