zrsa
zrsa

Aktualizacja instrukcji rejestracji i składania wniosków o wypłatę premii

30 marca 2022 | KOG

Zarządca Rozliczeń S.A. udostępnił nową wersję (2.1) Instrukcji rejestracji i składania wniosków o wypłatę premii zaktualizowaną w zakresie dołączenia Oświadczenia dotyczącego jednostek wchodzących w skład jednostki rynku mocy oraz zmiany zakresu opisu przepisów dot. trudnej sytuacji ekonomicznej w Instrukcji oraz załącznikach.
Prosimy o składanie dokumentów rejestrowych w formie elektronicznej z wykorzystaniem zaktualizowanych formularzy.
Wszystkie formularze niezbędne do rejestracji są do pobrania w zakładce SYSTEMY WSPARCIA / KOG/ DLA WYTWÓRCÓW.

Pliki do pobrania: