zrsa
zrsa

Aktualizacja Instrukcji Rozliczeń Ujemnego Salda (IRUS) wersja 4.2

15 listopada 2023 | OZE

Zarządca Rozliczeń S.A. udostępnił nową wersję (4.2) Instrukcji Rozliczeń Ujemnego Salda (IRUS) w związku z wejściem w życie z dniem 01 października 2023 r. nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2023, poz. 1436), wprowadzającą m. in. nowy system wsparcia dla wytwórców biometanu z biogazu i biogazu rolniczego oraz z uwagi na zaprzestanie zbierania oświadczeń o sytuacji ekonomicznej wytwórców.

W celu usprawnienia procesu rejestracji Wytwórców i Instalacji prosimy o składanie dokumentów rejestrowych w formie elektronicznej (punkt 8.3 Instrukcji) z wykorzystaniem zaktualizowanych formularzy.

Wszystkie  formularze niezbędne do rejestracji są do pobrania w zakładce

SYSTEMY WSPARCIA/OZE/DLA WYTWÓRCÓW