zrsa
zrsa

Ujemne ceny godzinowe TGE

W związku z wystąpieniem w dniu 1 maja 2024 r. przez co najmniej sześć kolejnych godzin ujemnych cen energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii uprzejmie przypominamy. Zgodnie z art. 93 ust. 4 – 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach...

Ujemne ceny godzinowe TGE

W związku z wystąpieniem w dniach 14 i 28 kwietnia 2024 r. przez ponad sześć kolejnych godzin ujemnych cen energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii uprzejmie przypominamy. Zgodnie z art. 93 ust. 4 – 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych...

Termin na złożenie Wniosku a dni ustawowo wolne od pracy

Uprzejmie informujemy, że termin na złożenie wniosku o pokrycie ujemnego salda tj. 15 dzień po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego, określony w art. 93 ust. 1 pkt 4 oraz zgodnie z art. 93 ust 2 pkt 3 Ustawy OZE w przypadku, gdy przypada na dzień uznany ustawowo za...

Informacja dotycząca waloryzacji ceny jednostkowej

W związku z ogłoszeniem w dniu 15.01.2024 r. komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2023 r., który w stosunku do 2022 r. wyniósł 111,4 (wzrost cen o 11,4% – link do komunikatu), od stycznia 2024 r. należy...

Ujemne ceny godzinowe TGE

W związku z wystąpieniem w dniu 25 grudnia 2023 r. przez ponad sześć kolejnych godzin ujemnych cen energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii uprzejmie przypominamy. Zgodnie z art. 93 ust. 4 – 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach...