zrsa
zrsa

Aktualizacja Instrukcji Rozliczeń Ujemnego Salda w rozumieniu przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii.

18 sierpnia 2020 | OZE, Wytwórcy

Uprzejmie informujemy, że Zarządca Rozliczeń udostępnił nową wersję (3.4.) Instrukcji Rozliczeń Ujemnego Salda (IRUS) uzupełnioną o zapisy dotyczące obowiązku badania sytuacji finansowej przedsiębiorstw w rozumieniu art. 2 ust. 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r..
W celu usprawnienia procesu rozpatrywania wniosków o pokrycie ujemnego salda, prosimy stosować zaktualizowaną Instrukcję Rozliczeń Ujemnego Salda wraz z dostępnymi załącznikami.

Pliki do pobrania:

  

Ostatnia aktualizacja: 02 października 2020 r.