zrsa
zrsa

Aktualizacja Instrukcji Rozliczeń Ujemnego Salda w rozumieniu przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii

10 grudnia 2019 | OZE

Zarządca Rozliczeń udostępnił zaktualizowaną wersję (3.3.) Instrukcji Rozliczeń Ujemnego Salda (IRUS).

Uprzejmie informujemy, że wersja 3.3. IRUS została uzupełniona o zapis dotyczący obowiązku składania do Zarządcy Rozliczeń S.A. sprawozdania miesięcznego oraz wniosku o pokrycie ujemnego salda w nieprzekraczalnym terminie 10 dni po zakończeniu miesiąca, zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 4 oraz 93 ust 2 pkt 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii.  Prosimy o stosowanie zaktualizowanej Instrukcji Rozliczeń Ujemnego Salda wraz z dostępnymi załącznikami.

Pliki do pobrania:     

Instrukcja Rozliczeń Ujemnego Salda wersja 3.3.

Karta Informacyjna Wytwórcy i Instalacji wersja 3.3

Wniosek/Korekta Wniosku wersja 3.2 

Upoważnienie do Portalu