Ostatnio publikowane …
 • Informacja dotycząca waloryzacji ceny jednostkowej

  W związku z ogłoszeniem w dniu 15.01.2021 r. komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2020 r., który w stosunku do 2019 r. wyniósł 103,4 (wzrost cen o 3,4% – link do komunikatu), od stycznia 2021 r. należy – zgodnie z art. 92 ust. 10 Ustawy o odnawialnych źródłach […]

 • Aktualizacja kodów PPE po dokonanej renumeracji przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego

  Uprzejmie informujemy, że w związku z przeprowadzaną przez Operatorów Systemu Dystrybucyjnego renumeracją kodów PPE nadanych instalacjom rozliczanym w systemie wsparcia OZE, aktualizacja dokumentów rejestrowych w powyższym zakresie nie jest wymagana. W przypadku dokonywania aktualizacji Karty Informacyjnej Wytwórcy i Instalacji w innym zakresie, należy wpisać również nowy numer PPE.

Zarządca Rozliczeń S.A.
 • ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
 • Tel: +48 22 265 02 50

Aktualizacja Instrukcji Rozliczeń Ujemnego Salda w rozumieniu przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii

OZE / 18.08.2020

Zarządca Rozliczeń udostępnił zaktualizowaną wersję (3.4.) Instrukcji Rozliczeń Ujemnego Salda (IRUS) wraz z załącznikami.

Uprzejmie informujemy, że wersja 3.4. IRUS została uzupełniona o zapisy dotyczące obowiązku badania sytuacji finansowej przedsiębiorstw w rozumieniu art. 2 ust. 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Aktualizacji uległy:

 • Pełnomocnictwo
 • Upoważnienie dla Użytkownika Portalu,
 • Regulamin Portalu.

Dodatkowy załącznik:

 • Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej jednostki gospodarczej jako całości

Udostępniony został również Wzór Pełnomocnictwa (dla podmiotów, które podczas rejestracji składały pełnomocnictwa dla osób reprezentujących).

Pliki te zawierają oświadczenie obligujące osobę reprezentującą dane przedsiębiorstwo do przekazywania informacji, na potrzeby każdego wniosku o wypłatę ujemnego salda, czy jednostka gospodarcza znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 2 ust. 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Prosimy o złożenie zaktualizowanych dokumentów najpóźniej do dnia 30 września 2020 r.

 

Pliki do pobrania:

Comments are closed.