Ostatnio publikowane …
 • Termin na złożenie wniosku o pokrycie ujemnego salda a dni ustawowo wolne od pracy

  Uprzejmie informujemy, że termin na złożenie wniosku o pokrycie ujemnego salda tj. 15 dzień po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego, określony w art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy OZE, w przypadku, gdy przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, upływa dnia następnego, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą […]

 • Informacja w sprawie wypłat rekompensat lub zaliczek z FWRC

  Zarządca Rozliczeń S.A. realizuje wypłaty na pokrycie rekompensat, o których mowa z ustawie z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 poz. 202) (Ustawa gazowa). Kwoty rekompensat lub zaliczek na poczet rekompensat są wypłacane sukcesywnie w miarę posiadanych […]

Zarządca Rozliczeń S.A.
 • ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
 • Tel: +48 22 265 02 50

Aktualizacja Instrukcji Rozliczeń Ujemnego Salda w rozumieniu przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii

OZE / 18.08.2020

Zarządca Rozliczeń udostępnił zaktualizowaną wersję (3.4.) Instrukcji Rozliczeń Ujemnego Salda (IRUS) wraz z załącznikami.

Uprzejmie informujemy, że wersja 3.4. IRUS została uzupełniona o zapisy dotyczące obowiązku badania sytuacji finansowej przedsiębiorstw w rozumieniu art. 2 ust. 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Aktualizacji uległy:

 • Pełnomocnictwo
 • Upoważnienie dla Użytkownika Portalu,
 • Regulamin Portalu.

Dodatkowy załącznik:

 • Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej jednostki gospodarczej jako całości

Udostępniony został również Wzór Pełnomocnictwa (dla podmiotów, które podczas rejestracji składały pełnomocnictwa dla osób reprezentujących).

Pliki te zawierają oświadczenie obligujące osobę reprezentującą dane przedsiębiorstwo do przekazywania informacji, na potrzeby każdego wniosku o wypłatę ujemnego salda, czy jednostka gospodarcza znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 2 ust. 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Prosimy o złożenie zaktualizowanych dokumentów najpóźniej do dnia 30 września 2020 r.

 

Pliki do pobrania:

Comments are closed.