zrsa
zrsa

Aktualizacja Instrukcji Rozliczeń Ujemnego Salda w rozumieniu przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii

18 sierpnia 2020 | OZE

Zarządca Rozliczeń udostępnił zaktualizowaną wersję (3.4.) Instrukcji Rozliczeń Ujemnego Salda (IRUS) wraz z załącznikami.

Uprzejmie informujemy, że wersja 3.4. IRUS została uzupełniona o zapisy dotyczące obowiązku badania sytuacji finansowej przedsiębiorstw w rozumieniu art. 2 ust. 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Aktualizacji uległy:

  • Pełnomocnictwo
  • Upoważnienie dla Użytkownika Portalu,
  • Regulamin Portalu.

Dodatkowy załącznik:

  • Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej jednostki gospodarczej jako całości

Udostępniony został również Wzór Pełnomocnictwa (dla podmiotów, które podczas rejestracji składały pełnomocnictwa dla osób reprezentujących).

Pliki te zawierają oświadczenie obligujące osobę reprezentującą dane przedsiębiorstwo do przekazywania informacji, na potrzeby każdego wniosku o wypłatę ujemnego salda, czy jednostka gospodarcza znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 2 ust. 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Prosimy o złożenie zaktualizowanych dokumentów najpóźniej do dnia 30 września 2020 r.

 

Pliki do pobrania: