zrsa
zrsa

AKTUALIZACJA Instrukcji wypełniania korekt sprawozdań dokumentujących odpis na Fundusz dla wytwórców i przedsiębiorstw obrotu na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2243 z późn. zm.)

30 listopada 2023 | ODPIS NA FUNDUSZ

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje o zaktualizowaniu Instrukcji wypełniania korekt sprawozdań dokumentujących odpis na Fundusz dla wytwórców i przedsiębiorstw obrotu na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2243 z późn. zm.) w zakresie możliwości składania korekt sprawozdań, składanych wraz ze sprawozdaniem od okresu rozliczeniowego listopad 2023 r..

Zaktualizowane instrukcje oraz instrukcje ze wskazaniem zmian dostępne są w zakładce:

ODPIS NA FUNDUSZ > Pliki do pobrania