Zaznacz stronę

ROZPORZĄDZENIE Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 listopada 2023 w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje, oraz referencyjnych wolumenów sprzedaży energii elektrycznej

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w dniu 9 listopada 2023 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 listopada 2023 w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, okresów obowiązujących...

Nagranie z warsztatów dla wytwórców energii elektrycznej oraz przedsiębiorstw obrotu energią elektryczną poświęconych tematowi wypełniania sprawozdań z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny oraz najczęściej popełnianych błędów.

Zarządca Rozliczeń S.A. udostępnia nagrania z warsztatów dla wytwórców energii elektrycznej oraz przedsiębiorstw obrotu energią elektryczną, które odbyły się dnia 6 i 7 listopada 2023 r. Nagrania będą dostępne do  17 listopada 2023 r. do godziny 16:00 pod poniższymi...

AKTUALIZACJA Wzorów sprawozdań oraz Instrukcji wypełniania sprawozdań dokumentujących odpis na Fundusz dla wytwórców i przedsiębiorstw obrotu na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2243 z późn. zm.)

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje o zaktualizowaniu Wzorów sprawozdań oraz  Instrukcji wypełniania sprawozdań dokumentujących odpis na Fundusz dla wytwórców i przedsiębiorstw obrotu na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych...

AKTUALIZACJA instrukcji wypełniania korekt do sprawozdań dokumentujących odpis na Fundusz dla wytwórców i przedsiębiorstw obrotu energią elektryczną na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2243 z późn. zm.)

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje o aktualizacji instrukcji wypełniania korekt do sprawozdań dokumentujących odpis na Fundusz dla wytwórców i przedsiębiorstw obrotu na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu...