zrsa
zrsa

Nagranie z warsztatów dla wytwórców energii elektrycznej oraz przedsiębiorstw obrotu energią elektryczną poświęconych tematowi wypełniania sprawozdań korygujących z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny obowiązujących w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 marca 2024 r.

Zarządca Rozliczeń S.A. udostępnia nagrania z warsztatów dla wytwórców energii elektrycznej oraz przedsiębiorstw obrotu energią elektryczną, które odbyły się dnia 30 i 31 stycznia 2024 r. Nagrania będą dostępne do 31 marca 2024 r. do godziny 16:00 pod poniższymi...

ZAMIESZCZENIE Instrukcji wypełniania sprawozdań korygujących dokumentujących odpis na Fundusz dla przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej oraz przedsiębiorstw wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz 2024 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2243 z późn. zm.) .

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje o zamieszczeniu Instrukcji wypełniania sprawozdań korygujących dokumentujących odpis na Fundusz dla przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej oraz przedsiębiorstw...

Nagranie z warsztatów dla wytwórców energii elektrycznej oraz przedsiębiorstw obrotu energią elektryczną poświęconych tematowi wypełniania sprawozdań z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny oraz najczęściej popełnianych błędów

Zarządca Rozliczeń S.A. udostępnia nagrania z warsztatów dla wytwórców energii elektrycznej oraz przedsiębiorstw obrotu energią elektryczną, które odbyły się dnia 4 i 5 stycznia2024 r. Nagrania będą dostępne do 22 stycznia 2024 r. do godziny 16:00 pod poniższymi...

AKTUALIZACJA Instrukcji wypełniania korekt sprawozdań dokumentujących odpis na Fundusz dla wytwórców i przedsiębiorstw obrotu na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2243 z późn. zm.)

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje o zaktualizowaniu Instrukcji wypełniania korekt sprawozdań dokumentujących odpis na Fundusz dla wytwórców i przedsiębiorstw obrotu na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu...

ROZPORZĄDZENIE Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 listopada 2023 w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje, oraz referencyjnych wolumenów sprzedaży energii elektrycznej

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w dniu 9 listopada 2023 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 listopada 2023 w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, okresów obowiązujących...