Zaznacz stronę

AKTUALIZACJA Instrukcji wypełniania sprawozdań dokumentujących odpis na Fundusz dla wytwórców oraz przedsiębiorstw obrotu na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2243 z późn. zm.)

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje o zaktualizowaniu Instrukcji wypełniania sprawozdań dokumentujących odpis na Fundusz dla wytwórców oraz przedsiębiorstw obrotu na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu...

Przypomnienie o obowiązku przekazywania odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny przez wytwórców energii elektrycznej oraz przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną.

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie przypomina o obowiązku przekazywania odpisu na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, (dalej: Fundusz), o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości...

Kalkulator limitu ceny i AKTUALIZACJA Instrukcji wypełniania sprawozdań dokumentujących odpis na Fundusz dla wytwórców oraz przedsiębiorstw obrotu na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2243 z późn. zm.)

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje o zaktualizowaniu Instrukcji wypełniania sprawozdań dokumentujących odpis na Fundusz dla wytwórców oraz przedsiębiorstw obrotu na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu...

Nowe wzory sprawozdań dla przedsiębiorstw obrotu

Na stronie zrsa.pl w zakładce ODPIS NA FUNDUSZ > PLIKI DO POBRANIA zostały dla Państwa zamieszczone nowe, uzgodnione z Prezesem URE wzory sprawozdań dokumentujących odpis na Fundusz dla przedsiębiorstw obrotu dla okresów rozliczeniowych od stycznia do grudnia 2023...

Komunikat

Na stronie odpis.zrsa.pl został uruchomiony dla Państwa Portal, w którym należy złożyć Sprawozdania dokumentujące odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny. Na stronie zrsa.pl w zakładce ODPIS NA FUNDUSZ > PLIKI DO POBRANIA została dla Państwa zamieszczona Instrukcja...