zrsa
zrsa

Aktualizacja kalkulatora do wyliczania maksymalnej wartości pomocy publicznej oraz łącznej wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z OZE w instalacji OZE, których oferty wygrały aukcje.

1 września 2017 | OZE, Wytwórcy

Uprzejmie informujemy, że dostępna jest nowa wersja Kalkulatora do wyliczania maksymalnej wartości pomocy publicznej oraz łącznej wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z OZE w instalacji OZE, których oferty wygrały aukcje. W stosunku do poprzedniej wersji kalkulator został uzupełniony o możliwość weryfikacji warunku, o którym mowa w ust. 2a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r., poz. 1148, z pózn. zm.) tj. że łączna wartość pomocy publicznej, o której mowa w ust. 2, nie może przekroczyć maksymalnej wartości pomocy publicznej określonej w ust. 1, w okresie wsparcia określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 77 ust. 1.

Wzór kalkulatora dla wytwórców, którzy wygrali aukcję w 2016 r. – tutaj

Wzór kalkulatora dla wytwórców, którzy wygrali aukcję w 2017 r. – tutaj

Uprzejmie informujemy, że Kalkulator do wyliczania maksymalnej wartości pomocy publicznej oraz łącznej wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z OZE, był dedykowany dla instalacji OZE, których oferty wygrały aukcje przed dniem wejścia w życie Ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, tj. 14.07.2018r.

Ostatnia aktualizacja: 06.12.2018 r.