zrsa
zrsa

AKTUALIZACJA Wzorów sprawozdań oraz Instrukcji wypełniania sprawozdań dokumentujących odpis na Fundusz dla wytwórców i przedsiębiorstw obrotu na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2243 z późn. zm.)

29 września 2023 | ODPIS NA FUNDUSZ

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje o zaktualizowaniu Wzorów sprawozdań oraz  Instrukcji wypełniania sprawozdań dokumentujących odpis na Fundusz dla wytwórców i przedsiębiorstw obrotu na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2243 z późn. zm.) w zakresie możliwości składania sprawozdań od okresu rozliczeniowego wrzesień 2023 r.

Zaktualizowane instrukcje oraz instrukcje ze wskazaniem zmian dostępne są w zakładce:

ODPIS NA FUNDUSZ > Pliki do pobrania

Jednocześnie informujemy, iż składanie sprawozdań za okres rozliczeniowy wrzesień 2023, uwzględniających zmiany wprowadzone Ustawą z dn. 28 lipca 2023 r. o zmianie Ustaw- Prawo Energetyczne oraz niektórych innych ustaw, jest możliwe od 2 października 2023 r.