zrsa
zrsa

Komunikat dotyczący wypłaty wyrównań, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2023 r. poz. 1772 z późn. zm.) w związku z wyczerpywaniem się limitu wydatków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

ZRSA zawiadamia, że istnieje duże prawdopodobieństwo wyczerpania limitu wydatków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, a w konsekwencji – brak środków na wypłaty wyrównań za kwiecień 2024 r. i za kolejne miesiące 2024 r. o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z...

Wnioski o rozliczenie wyrównania, o których mowa w art. 12b Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Zarządca Rozliczeń S.A. informuję, że od dnia 10 kwietnia 2024 r. udostępniona została możliwość składania dla podmiotów uprawnionych wniosków o rozliczenie wyrównania za okres od   1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. zgodnie z art. 12b ust. 1 Ustawy z dnia 15...

Wnioski o rozliczenie wyrównania, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1772 ze zm.)

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje, że w dniu 2 kwietnia 2024 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 marca 2024 r. wprowadzające nowy wzór wniosku o rozliczenie wyrównań, o którym mowa w art. 12b ust. 1 ustawy z dnia 15...

Wnioski o wypłatę świadczenia wyrównawczego, o którym mowa w art. 15a ust. 1 Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Zarządca Rozliczeń S.A. informuję, że od dnia 2 kwietnia 2024 r. udostępniona zostanie możliwość składnia wniosków o wypłatę świadczenia wyrównawczego dla podmiotów uprawnionych  za okres od października 2022 r. do lutego 2023 r. zgodnie z  art. 15a ust. 1 Ustawy z...

Wnioski o rozliczenie wyrównania, o których mowa w art. 12b ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1772 ze zm.)

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje, iż z uwagi na brak opublikowanego rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii określającego wzór wniosku o rozliczenie wyrównania, udostępnienie możliwości składania w dedykowanym do tego portalu wniosków o...