Zaznacz stronę

Udostępnienie w Portalu nowego wzoru wniosku o wypłatę wyrównania oraz korekty do wniosku o wypłatę wyrównania, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 ze zm.)

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje, iż w związku ze zmianą sposobu wyliczania wyrównania, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022...

Informacja dotycząca wniosków o wypłatę wyrównania, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 ze zm.), złożonych od dnia 10 maja 2023 r.

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z...

Informacja dotycząca zmiany sposobu wyliczania kwoty wyrównania na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 ze zm.)

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje, że w dniu 10 maja 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw...

Upływ terminu na składanie przez sprzedawców ciepła Wniosków o wypłatę wyrównania, o których mowa w art. 12c ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 ze zm.)

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie przypomina, że 17 kwietnia 2023 r. upływa ostatni dzień na złożenie przez sprzedawców ciepła Wniosków o wypłatę wyrównania, o którym mowa w art. 12c ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych...

Udostępnienie w Portalu możliwości składania przez sprzedawców ciepła Wniosków o wypłatę wyrównań o których mowa w art. 12a i 12c ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 ze zm.)

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje o udostępnieniu od dnia 31 marca 2023 r. pod adresem https://cieplo2023.zrsa.pl możliwości złożenia Wniosków o wypłatę wyrównań na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie...